Članarina sudija

 

 Novi Sad 20 05 2017

 

Obaveštenje šahovskim sudijama i voditeljima liga

 

 

Ovim izveštavamo voditelje liga, klubove i sudije da se počev od sledećeg trećeg kola ne mogu delegirati sudije koje nisu platile sudijsku  članarinu za 2017 godinu.

Prema pravilniku ŠSV, takmičenja u okviru ŠSVojvodine mogu da sude samo sudije članovi sudijske organizacije ŠSV a to su one sudije  koje plate radovnu godišnju članarinu.  Takođe lige koje se rejtinguju moraju suditi regularne sudije članovi ŠSV jer se inače može desiti da lige ne budu rejtingovane.

Primećeno je da u nekim ligama sude sudije koje nisu platile članarinu za 2017 godinu  i  to se mora sprečiti.

Voditelji liga su obavezni da delegiraju samo sudije članove  a kancelarija ŠSV (Petar Miličević) ima evidenciju ko je platio članarinu.

 

Dostaviti:                                                         Komesar za sudjenje ŠSV

Voditeljima liga

Klubovima                                                         Milan Miladinov IA

Sudijama                               

Članarina sudija