Bačka liga ns za 2017

.

Tabela/pocetni plasman posle kola 0

1 Borac Novi Sad * 0 0 1
2 Mladost Bač Petrovac * 0 0 2
3 Temerin * 0 0 3
4 Sutjeska B D Polje * 0,5 0 0 4
5 Detelinara * 0 0 5
6 Anpasan * 0 0 6
7 Bačka Palanka 5,5 * 0 0 7
8 Zmajevo * 0 0 8
9 Čenejac 1 * 0 0 9
10 Srbobran * 0 0 10

Backa league ns 2017

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10.00
1 1 Borac Novi Sad Srbobran 10
2 2 Mladost Bač Petrovac Čenejac 1 9
3 3 Temerin Zmajevo 8
4 4 Sutjeska B D Polje 0,5-5,5 Bačka Palanka 7
5 5 Detelinara Anpasan 6
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10.00
1 10 Srbobran Anpasan 6
2 7 Bačka Palanka Detelinara 5
3 8 Zmajevo Sutjeska B D Polje 4
4 9 Čenejac 1 Temerin 3
5 1 Borac Novi Sad Mladost Bač Petrovac 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10.00
1 2 Mladost Bač Petrovac Srbobran 10
2 3 Temerin Borac Novi Sad 1
3 4 Sutjeska B D Polje Čenejac 1 9
4 5 Detelinara Zmajevo 8
5 6 Anpasan Bačka Palanka 7
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10.00
1 10 Srbobran Bačka Palanka 7
2 8 Zmajevo Anpasan 6
3 9 Čenejac 1 Detelinara 5
4 1 Borac Novi Sad Sutjeska B D Polje 4
5 2 Mladost Bač Petrovac Temerin 3
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10.00
1 3 Temerin Srbobran 10
2 4 Sutjeska B D Polje Mladost Bač Petrovac 2
3 5 Detelinara Borac Novi Sad 1
4 6 Anpasan Čenejac 1 9
5 7 Bačka Palanka Zmajevo 8
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10.00
1 10 Srbobran Zmajevo 8
2 9 Čenejac 1 Bačka Palanka 7
3 1 Borac Novi Sad Anpasan 6
4 2 Mladost Bač Petrovac Detelinara 5
5 3 Temerin Sutjeska B D Polje 4
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10.00
1 4 Sutjeska B D Polje Srbobran 10
2 5 Detelinara Temerin 3
3 6 Anpasan Mladost Bač Petrovac 2
4 7 Bačka Palanka Borac Novi Sad 1
5 8 Zmajevo Čenejac 1 9
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10.00
1 10 Srbobran Čenejac 1 9
2 1 Borac Novi Sad Zmajevo 8
3 2 Mladost Bač Petrovac Bačka Palanka 7
4 3 Temerin Anpasan 6
5 4 Sutjeska B D Polje Detelinara 5
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10.00
1 5 Detelinara Srbobran 10
2 6 Anpasan Sutjeska B D Polje 4
3 7 Bačka Palanka Temerin 3
4 8 Zmajevo Mladost Bač Petrovac 2
5 9 Čenejac 1 Borac Novi Sad 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

P R O P O Z I C I J E

BAČKE LIGE NS  ZA 2017. GODINU

Vojvođanska Liga se igra u pet grupa po teritorijalnom principu i to grupe: SREM, BANAT sever i jug  i BAČKA NS i SU sa po 10 klubova.Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu jednokružno i počinje 14. maja 2017. godine.U ekipi nastupa 6 (šest) igrača a sastoji se od 5 seniorskih tabli plus jedna na kojoj igra žena,omladinka ili omladinac. Ova tabla predviđena za omladinca ili ženu ili omladinku i mora biti šesta tabla. Omladinac-ka su takmičari rođeni 1997. godine i mlađi! Obavezno je da su svi članovi ekipe registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za 2017. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice bez kojih ekipa ne može da nastupi.Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting. Tempo igre je 40 poteza za prvih 120 minuta i 30 minuta po igraču do kraja partije. Obavezno je igranje digitalnim satovima. Seansa ukupno traje 5 sati. Član 10.2 pravila igre Fide se ne primenjuje.

Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.

Sudije za sve mečeve određuje koordinator -voditelj lige ili komesar za suđenje ŠSV.

Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi 1.400,00 dinara.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme meč će se održati, a sudiće domaći sudija.

Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije nedeljom sa početkom u 10 časova osim mečeva šk Čenejac i šk Anpasan i šk Sutjeska i Bačka Palanka koji svoje mečeve kad su domaćini igraju subotom od 17 časova .

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i ovaj Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Sudija meča obavezno u ponedeljak poštom dostavlja zapisnik sa meča potpisan od oba kapitena na adresu Šahovskog saveza Vojvodine, 21000 Novi Sad, Masarikova 25. Sudija je obavezan da odmah posle odigranog meča javi mobilnim telefonom rezultat koordinatoru-voditelju lige na telefon 063 120 0145 Milan Miladinov a takođe je obavezan da isto veče mejlom pošalje pojedinačne rezultate meča ili iste izdiktira telefonom koordinatoru lige. Ako se zapisnik šalje faksom ovom Savezu  broj je 021 572-238

Zapisnik popuniti čitko štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim datumom rođenja kako bi liga mogla biti rejtingovana.Po mogućnosti upisati Fide id broj igrača.

Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti ukoliko nije stavljena najava u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade) dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

U slučaju da neka ekipa istupi sa takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre a odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju. Ako je odigrala polovinu ili više od polovine mečeva tada preostale mečeve gubi sa “0” (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 3,5 poena! Ovo se rešava prema članu 34 pravilnika o ekipnim takmičenjima.

 Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat- započne sa igrom, on će biti odmah kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe. Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se normalno igra partija koja je trebala.

Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.

Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda u meču se vrednuje sa tri boda, nerešen rezultat sa jednim bodom, a izgubljen meč bez bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

Prvoplasirana ekipa iz Bačke lige NS igra play off protiv prvoplasirane ekipe Bačka SU i pobednik se plasira u II ligu Srbije grupa Vojvodina.Play off se igra- prvi meč 8 oktobra u 10 časova a revanš meč 15 oktobra u 10 časova. Play off se igra u dva meča gde je ekipa koja ima lošiji plasman u prvom meču domaćin. Bolji plasman se računa tako što se prvo gledaju bodovi,pa ako je to isto onda poeni i ako je i to isto onda se domaćin u prvom meču određuje žrebom. U play off-u je pobednik ona ekipa koja skupi više bodova u ta dva meča a ako je to isto onda je pobednik ona ekipa koja ima veći broj osvojenih poena u ta dva meča.Ukoliko je i posle toga sve izjednačeno onda boljeg odlučuje koja ekipa je u ta dva meča zajedno, ostvarila više poena na prve tri table. Ako je i to isto takmičarska komisija će zakazati novi meč. Pobedničke ekipe u play off-u se plasiraju u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina.

U grupi  Bačka NS   Vojvođanske lige ispada obavezno po 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa. U slučaju da se prvak jedne od dve Bačke  lige  ne plasira u play off-u u viši rang-Drugu ligu a iz Druge lige se u nju vrati jedna ekipa, onda će iz te lige ispasti dva poslednjeplasirana kluba kako bi broj ekipa ostao 10. Ukoliko se u viši rang u play off-u prvak  Bačke lige plasira u viši rang-Drugu ligu a nijedan klub se ne vrati u nju, onda iz nižeg ranga u tu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba da bi se postigao broj od 10 ekipa u ligi.

Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće Takmičarska komisija u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE!!

 

 

      RASPORED IGRANJA za Bačku ligu NS

  1. kolo se igra         14. maja       2017. godine BDPolje subota u 17h
  2. kolo se igra         21. maja       2017. godine B Palanka i Čenejac subota u 17 h
  3. kolo se igra         28. maja       2017. godine BDPolje i Anpasan subota u 17 h
  4. kolo se igra         04. juna       2017. godine Čenejac subota 17 h
  5. kolo se igra         11. juna       2017. godine BDPolje,Anpasan i B Palanka subotau 17h

      

  1. kolo se igra    03. septembra       2017. godine Čenejac subota u 17 h
  2. kolo se igra         10. septembra       2017. godine BDPolje Anpasan i B Palanka subota
  3. kolo se igra    17. septembra       2017. godine BDPolje subota
  4. kolo se igra         24. septembra       2017. godine B Palanka Anpasan Čenejac subota

Napomena : Ekipe Anpasan,Čenejac i BDPolje i Bačka Palanka  igraju mečeve kada su

domaćini subotom u 17 h

Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati.  Istu obavezu klub domaćin ima i prema delegiranom sudiji. Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe snosi klub domaćin!

Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-9. kola sa izvučenim turnirskim brojevima. Takođe je dat adresar ekipa

 LIGE ĆE BITI REJTINGOVANE KOD FIDE!!

 KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 5.500,00 DINARA I PLAĆA SE NAJKASNIJE DO 8 MAJA 2017. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠSV BR. 340-1945-12

KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG SU REGISTROVALI  ZA IGRU.

EKIPE KOJE NE UPLATE KOMPLETNU REGISTRACIJU, KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2017. G.

                                                                 ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

                                                                 Milan Miladinov IA voditelj lige

Učesnici Bačke lige grupa NS              ADRESAR

ŠK BORAC   Novi Sad Slobodan Kostadinovski  064 239 3963                                              

 igra se u ulici Zelengorska bb  Na fudbal stadionu Borac na Klisi – Novi Sad

 ŠK Slepih ”ANPASAN”        NOVI SAD,igra se u  Miletićeva 28   tel 4728996

  Sretko Avram, 063 547173 6335 971, Markov Živa 446 091 064974 3853 gosns@open.telekom.rs

 ŠK TEMERIN  21235  Pedja Novaković Petefi Šandora 18, 064 5951900  842 873

pitati Novakovića gde se igra

 

 ŠK  “ZMAJEVO” Zmajevo       igra se  prekoputa škole u M.Zajednici  IvanaMilutinovića 59 u Zmajevu  Vukašinović  063 667219                                               tel 063 680567 Janko Kresoja 064 8053139

 

 ŠK BAČKA PALANKA “21400 Bačka Palanka igra se u J Armije 17,

 tel. Tepić Boris 0638016575, Nebojša Kralj 064 8201733   , e-mail: sk.bpalanka @ gmail.com
RŠK DETELINARA 21000 Novi Sad Borislav Radanović tel.064.183 8918 e-mail: brsbrs73@gmail.com  Igra se na igralištu fk Novi Sad ulia Rumenačka

ŠK MLADOST 21470 Bački Petrovac   Marčok Pavel 062 202080   i  780 388 i Medvedj Mihal 780788   Igra se u :  Mesna Zajednica  ulica Kolarova br 3. Bački Petrovac

ŠK SRBOBRAN  -21.480 Srbobran, Stevan Srđanov, Šumadijska 14. tel. 069 2002511      e-mail: stevansrdjanov@gmail.com  Igra se : sportska hala Srbobran

ŠK ČENEJAC  Čenej  ŠK Čenejac   M Srpske 11  064 8052442 Ognjen Verić    021  522121  Igra se u centru mesta u Mesnoj zajednici

ŠK SUTJESKA  BAČKO DOBRO POLJE, igra se u centru sela u šah klubu

                   Krunić Budimir 021 723 348   706 146,  Malović  021 723 348