Bačka liga su 2017

.

Backa liga Subotica 2017

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10.00
1 1 POLET Rastina HAJDUK Kula 10
2 2 PENZIONER Subotica RAVANGRADSKE AJKULE Sombor 9
3 3 OMLADINAC Kucura BEZDAN Bezdan 8
4 4 VRBAS Vrbas CRVENKA Crvenka 7
5 5 ZSAKI JOZSEF Stara Moravica VULKAN PROTEKTOR Apatin 6
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10.00
1 10 HAJDUK Kula VULKAN PROTEKTOR Apatin 6
2 7 CRVENKA Crvenka ZSAKI JOZSEF Stara Moravica 5
3 8 BEZDAN Bezdan VRBAS Vrbas 4
4 9 RAVANGRADSKE AJKULE Sombor OMLADINAC Kucura 3
5 1 POLET Rastina PENZIONER Subotica 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10.00
1 2 PENZIONER Subotica HAJDUK Kula 10
2 3 OMLADINAC Kucura POLET Rastina 1
3 4 VRBAS Vrbas RAVANGRADSKE AJKULE Sombor 9
4 5 ZSAKI JOZSEF Stara Moravica BEZDAN Bezdan 8
5 6 VULKAN PROTEKTOR Apatin CRVENKA Crvenka 7
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10.00
1 10 HAJDUK Kula CRVENKA Crvenka 7
2 8 BEZDAN Bezdan VULKAN PROTEKTOR Apatin 6
3 9 RAVANGRADSKE AJKULE Sombor ZSAKI JOZSEF Stara Moravica 5
4 1 POLET Rastina VRBAS Vrbas 4
5 2 PENZIONER Subotica OMLADINAC Kucura 3
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10.00
1 3 OMLADINAC Kucura HAJDUK Kula 10
2 4 VRBAS Vrbas PENZIONER Subotica 2
3 5 ZSAKI JOZSEF Stara Moravica POLET Rastina 1
4 6 VULKAN PROTEKTOR Apatin RAVANGRADSKE AJKULE Sombor 9
5 7 CRVENKA Crvenka BEZDAN Bezdan 8
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10.00
1 10 HAJDUK Kula BEZDAN Bezdan 8
2 9 RAVANGRADSKE AJKULE Sombor CRVENKA Crvenka 7
3 1 POLET Rastina VULKAN PROTEKTOR Apatin 6
4 2 PENZIONER Subotica ZSAKI JOZSEF Stara Moravica 5
5 3 OMLADINAC Kucura VRBAS Vrbas 4
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10.00
1 4 VRBAS Vrbas HAJDUK Kula 10
2 5 ZSAKI JOZSEF Stara Moravica OMLADINAC Kucura 3
3 6 VULKAN PROTEKTOR Apatin PENZIONER Subotica 2
4 7 CRVENKA Crvenka POLET Rastina 1
5 8 BEZDAN Bezdan RAVANGRADSKE AJKULE Sombor 9
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10.00
1 10 HAJDUK Kula RAVANGRADSKE AJKULE Sombor 9
2 1 POLET Rastina BEZDAN Bezdan 8
3 2 PENZIONER Subotica CRVENKA Crvenka 7
4 3 OMLADINAC Kucura VULKAN PROTEKTOR Apatin 6
5 4 VRBAS Vrbas ZSAKI JOZSEF Stara Moravica 5
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10.00
1 5 ZSAKI JOZSEF Stara Moravica HAJDUK Kula 10
2 6 VULKAN PROTEKTOR Apatin VRBAS Vrbas 4
3 7 CRVENKA Crvenka OMLADINAC Kucura 3
4 8 BEZDAN Bezdan PENZIONER Subotica 2
5 9 RAVANGRADSKE AJKULE Sombor POLET Rastina 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

P R O P O Z I C I J E

BAČKE LIGE SU za 2017. GODINU

 

          Vojvođanska Liga se igra u pet grupa po teritorijalnom principu i to grupe: SREM, BANAT sever i BANAT jug  i BAČKA NS i BAČKA SU sa po 10 klubova. Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu jednokružno i počinje 14. maja 2017. godine. Sastav pojedine ekipe je proizvoljan i sastoji  se  od 6 (šest) igrača (5 seniora+1 omladinac/omladinka ili žena) sa obavezom da oni  nastupe na šestoj  tabli. Omladinac je takmičar koji je rođen 1997. godine i mlađi! Obavezno je da su svi članovi ekipe registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za 2017. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice, bez kojih ekipa ne može da nastupi. Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting. Ukoliko se desi da neki igrač sedne na pogrešnu tablu u odnosu na kojoj je prijavljen i započne partiju, on gubi kontumacijom partiju na tabli gde je trebao da nastupi a partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i u njoj se normalno sastaju, oni koji su po predatim sastavima i trebali tamo da igraju.

          Tempo igre je 40 poteza za prvih 120 minuta i 30 minuta po igraču do kraja partije. Seansa ukupno traje 5 sati. Bilo bi pođeljno da se svi mečevi igraju sa digitalnim satovima.

 

          Član 10.2 Pravila igre FIDE se NE PRIMENJUJE!

 

          Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.

          Sudije za sve mečeve određuje koordinator – voditelj lige u saradnji sa Komesarom za suđenje ŠS Vojvodine.

          Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi 1.400,00 dinara.

 

          Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme, meč će se održati, a sudiće domaći sudija.

          Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije sa početkom u 10 časova. Ukoliko je takmičarska komisija prihvatila zahtev nekog kluba za izmenu termina igranja mečeva kada je on domaćin, onda je taj termin obavezno uneti u ove propozicije u tabelu raspored igranja.

          Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i ovaj Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Odmah po završetku meča, a najkasnije u nedelju do 20 h,  sudija ili kapiten domaće ekipe meča treba da pošalje zapisnik  sa meča komesaru lige e-mailom na adresu: brindzai@hotmail.com 

Originalne zapisnike sudija meča treba da čuva do kraja lige i onda šalje  sve zajedno komesaru lige na adresu: Brindza Ištvan ul. Lenjinova 37.  24342 Pir.

Sudije mečeva ili kapiteni ekipa  sa pojedinih mečeva  obavezne su  da  po završetku meča, o rezultatu  izveste komesara lige SMS porukom na   mob/tel: 064 215 16 71.

Komesaru treba hitno dostaviti originalni zapisnik poštom, samo ako u nekom  meču bude najavljena žalba, zajedno sa izjavama oba kapitena i sudije.

Propozicije Bačke lige-Subotica, kao i praćenje rezultata u toku lige pratiće se na sajtu www.vojvodinachess.net pod Takmičenja / Bačka liga-SU 2017. ,  www.chess-results.com  pod SRB, na sajtu www.chess-arbiter.net pod Bačka liga SU i  na sajtu www.chessnovisad.in.rs     

 

          Zapisnik popuniti čitko, štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim datumom rođenja igrača, kako bi liga mogla biti rejtingovana bez problema. Po mogućnosti upisati i FIDE Id. broj igrača.

          Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti, ukoliko nije stavljena najava u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade) dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

          U slučaju da neka ekipa istupi sa takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre a odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju. Ako je odigrala polovinu ili više od polovine mečeva tada preostale mečeve gubi sa “0” (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 3,5 poena! Ovo se rešava prema članu 34  Pravilnika o ekipnim takmičenjima.

          Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.

          Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda u meču se vrednuje sa 3 meč boda, nerešen rezultat sa 1 meč bodom, a izgubljen meč bez bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

           

          Prvoplasirana ekipa iz Bačke lige NS igra play off protiv prvoplasirane ekipe Bačka SU i pobednik se plasira u Drugu  ligu Srbije grupa Vojvodina 2018. god. Play off se igra – prvi meč 8. oktobra u 10 časova a revanš meč 15. oktobra u 10 časova. Play off se igra u dva meča gde je ekipa koja ima lošiji plasman u pligi domaćin. Bolji plasman se računa tako što se prvo gledaju bodovi pa ako je to isto onda poeni i ako je i to isto onda se domaćin u prvom meču određuje žrebom.

U play off-u je pobednik ona ekipa koja skupi više meč bodova u ta dva meča a ako je to isto onda je pobednik ona ekipa, koja ima veći broj osvojenih poena u ta dva meča. Ukoliko je i posle toga sve izjednačeno onda boljeg odlučuje koja ekipa je u ta dva meča zajedno, ostvarila više poena na prve tri table. Ako je i to isto takmičarska komisija ŠSV će zakazati novi meč.

          U grupama Bačka NS i Bačka SU  Vojvođanske lige ispada po 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa i još onoliko ekipa koliko ispadne iz Druge lige Srbije – grupa Vojvodina, sa te teritorije. U slučaju da se prvak jedne do ove dve Vojvođanske liga ne plasira u play off-u u viši rang – Drugu ligu Srbije grupa Vojvodina a iz Druge lige ispadnu jedna ili više ekipa, broj ekipa koje ispadaju iz lige u niži rang takmičenja, Severno odnosno Južno Bačku ligu, srazmerno tome se povećava, vodeći računa da broj ekipa obe Vojvođanske lige Bačka SU i Bačka NS, bude deset.

          Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće se u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

         

NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE! Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe, daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

 

 

RASPORED IGRANJA za Vojvođanske lige Bačka NS i SU

 

Pažnja: Ekipa ŠK „PENZIONER“ Subotica kada je domaćin u Subotici svoje mečeve igra subotom počevši od 17,00 časova.

 1.   kolo se igra         14. maja       2017. godine
 2.   kolo se igra         21. maja       2017. godine
 3. kolo se igra         28. maja       2017. godine
 4.   kolo se igra         04. juna        2017. godine
 5. kolo se igra         11. juna        2017. godine

      ——————–  P A U Z A  ————————–

 1. kolo se igra         03. septembra       2017. godine
 2. kolo se igra         10. septembra       2017. godine
 3.   kolo se igra         17. septembra       2017. godine
 4.   kolo se igra         24. septembra       2017. godine

 

       Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati.  Istu obavezu klub domaćin ima i prema delegiranom sudiji.

          Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe snosi klub domaćin!

          Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-9. kola sa izvučenim turnirskim brojevima.

 

          LIGE ĆE BITI REJTINGOVANE KOD FIDE!!

 

          KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 5.500,00 DINARA I  PLAĆA SE NAJKASNIJE DO 12. MAJA 2017. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠS VOJVODINE  BR. 340-1945-12

          KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG  SU  REGISTROVALI  ZA  IGRU. UPLATU TREBA IZVRŠITI PREMA DOBIJENIM PREDRAČUNIMA OD ŠAHOVSKOG SAVEZA VOJVODINE.

          EKIPE KOJE NE UPLATE KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2017. G.

 

 Novi Sad  04. 05. 2017.                                               Šahovski Savez Vojvodine

Izvučeni startni brojevi Bačka liga su 2017

 

1-Polet Rastina I

2-Penzioner

3-Omladinac Kucura

4-Vrbas I

5-Žaki Jožef

6-Vulkan protektor

7-Crvenka

8-Bezdan

9-Ravangradske ajkule

10-Hajduk Kula

A D R E S A R

KLUBOVA  VOJVOЂANSKE  LIGE    BAЧKА СУ  2017. год.

 1. 1. [K OMLADINAC” – 21466 Kucura, Исе Секицког 70. Janko Besermewi , Spomenko Paviчевић,  

тел. 063 802 98 95, 021 727 822,                      e-mail: spomenko.pavicevic@otpbanka.rs ,                                                                                                                         sk.omladinac.kucura1@gmail.com                                                                                                                                      sk.omladinac.kucura1@gmail.com   √

 1. [K VULKANПROTEKTOR” 25260 APATIN, Стево Поповић

tel. 025 772 959, 062 544 930,                             e-mail: ask.vulkan.protektor@gmail.com   

 1. [K БЕЗДАН” – 25270 Бездан, Мазак Иштван   (игра се у Месној заједници Бездан)

тel. 060 699 4022,     025/438-788 , 025/28-703               e-mail: mattila977@gmail.com

 1. 4. [K CRVENKA 25220 Црвенка, Mилан Војиновић,   Војвођанска 23

тel.   063 15 28 473,   Koзомора Д. и 062 18 052 04 Филиповић Д.     e-mail:  dkozomora@yahoo.com    

 1. [K ВРБАС  21400  Врбас,   Златић Милан, Св. Марковића 103 ц.,  Ђокић Којo  064 805 3135

tel. 064 284 00 11                                       e-mail:  milanzlatic985@gmail.com  √

 1. [K  ХАЈДУК  255230  Кула , Милета Тадић

тел. 025/722-298, 060 4722 298                e-mail:    tarazita@gmail.com        √

 1. [K ПОЛЕТ  25283  Растина    Вукашин Елез, Мите Поповића 27

тел. 025/420-750                                    e-mail: vukasin.elez@gmail.com     √

 1. [K ПЕНЗИОНЕР  24000 Суботица,   Ратко Пижурица ,  Место играња:  Суботица, Саве Шумановића  бр.2

tel.   069 563 3400                               e-mail:   pizuricar@open.telekom.rs    и   pizuricapetar@gmail.com

 1. ШК „РАВАНГРАДСКЕ АЈКУЛЕ“ 25000 Сомбор, Драго Курчубић, Мilete. Протића 14,

тел:  063 7039 145   Место играња Сомбор, Крчма „Три тачке“ Војвођанска 21  е-маил: dragokurcubic@yahoo.com

 1. ШК „ЖАКИ ЈОЖЕФ“ Стара Моравица

   тел: 024 741 218   Место играња:   Шах клуб поред основне школе   е-маил: kosa@stcable.net 

————————————————————————————————————————————————

Адреса координатора лиге:   Где треба слати SMS поруке са резултатима после меча  и записнике на крају лиге

   Бриндза Иштван, IA FIDE,  24342 Пачир, Лењинова бр, 37

тел.  064 215 16 71,     e-mail: brindzai@hotmail.com     √