Banatska liga jug 2017

 

Banatska liga jug 2017

Tabela/pocetni plasman posle kola 0

1 SK “Alibunar” Alibunar * 0 0 1
2 SK “Bora Kostic” Vrsac * 0 0 2
3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac * 0 0 3
4 SK “Sloga” Plandiste * 0 0 4
5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo * 0 0 5
6 SK “Vulturul” Grebenac * 0 0 6
7 SK “Kovacica” Kovacica * 0 0 7
8 SK “Radnicki” Kovin * 0 0 8
9 SK “Unirea” Ritisevo * 0 0 9
10 SK “Bata Cosic” Opovo * 0 0 10

Banat liga jug 2017

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10.00h
1 1 SK “Alibunar” Alibunar SK “Bata Cosic” Opovo 10
2 2 SK “Bora Kostic” Vrsac SK “Unirea” Ritisevo 9
3 3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac SK “Radnicki” Kovin 8
4 4 SK “Sloga” Plandiste SK “Kovacica” Kovacica 7
5 5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo SK “Vulturul” Grebenac 6
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10.00h
1 10 SK “Bata Cosic” Opovo SK “Vulturul” Grebenac 6
2 7 SK “Kovacica” Kovacica SK “Bora Ivkov” B.N.Selo 5
3 8 SK “Radnicki” Kovin SK “Sloga” Plandiste 4
4 9 SK “Unirea” Ritisevo SK “B.Karlovac” B.Karlovac 3
5 1 SK “Alibunar” Alibunar SK “Bora Kostic” Vrsac 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10.00h
1 2 SK “Bora Kostic” Vrsac SK “Bata Cosic” Opovo 10
2 3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac SK “Alibunar” Alibunar 1
3 4 SK “Sloga” Plandiste SK “Unirea” Ritisevo 9
4 5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo SK “Radnicki” Kovin 8
5 6 SK “Vulturul” Grebenac SK “Kovacica” Kovacica 7
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10.00h
1 10 SK “Bata Cosic” Opovo SK “Kovacica” Kovacica 7
2 8 SK “Radnicki” Kovin SK “Vulturul” Grebenac 6
3 9 SK “Unirea” Ritisevo SK “Bora Ivkov” B.N.Selo 5
4 1 SK “Alibunar” Alibunar SK “Sloga” Plandiste 4
5 2 SK “Bora Kostic” Vrsac SK “B.Karlovac” B.Karlovac 3
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10.00h
1 3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac SK “Bata Cosic” Opovo 10
2 4 SK “Sloga” Plandiste SK “Bora Kostic” Vrsac 2
3 5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo SK “Alibunar” Alibunar 1
4 6 SK “Vulturul” Grebenac SK “Unirea” Ritisevo 9
5 7 SK “Kovacica” Kovacica SK “Radnicki” Kovin 8
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10.00h
1 10 SK “Bata Cosic” Opovo SK “Radnicki” Kovin 8
2 9 SK “Unirea” Ritisevo SK “Kovacica” Kovacica 7
3 1 SK “Alibunar” Alibunar SK “Vulturul” Grebenac 6
4 2 SK “Bora Kostic” Vrsac SK “Bora Ivkov” B.N.Selo 5
5 3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac SK “Sloga” Plandiste 4
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10.00h
1 4 SK “Sloga” Plandiste SK “Bata Cosic” Opovo 10
2 5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo SK “B.Karlovac” B.Karlovac 3
3 6 SK “Vulturul” Grebenac SK “Bora Kostic” Vrsac 2
4 7 SK “Kovacica” Kovacica SK “Alibunar” Alibunar 1
5 8 SK “Radnicki” Kovin SK “Unirea” Ritisevo 9
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10.00h
1 10 SK “Bata Cosic” Opovo SK “Unirea” Ritisevo 9
2 1 SK “Alibunar” Alibunar SK “Radnicki” Kovin 8
3 2 SK “Bora Kostic” Vrsac SK “Kovacica” Kovacica 7
4 3 SK “B.Karlovac” B.Karlovac SK “Vulturul” Grebenac 6
5 4 SK “Sloga” Plandiste SK “Bora Ivkov” B.N.Selo 5
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10.00h
1 5 SK “Bora Ivkov” B.N.Selo SK “Bata Cosic” Opovo 10
2 6 SK “Vulturul” Grebenac SK “Sloga” Plandiste 4
3 7 SK “Kovacica” Kovacica SK “B.Karlovac” B.Karlovac 3
4 8 SK “Radnicki” Kovin SK “Bora Kostic” Vrsac 2
5 9 SK “Unirea” Ritisevo SK “Alibunar” Alibunar 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

                      P R O P O Z I C I J E

SVIH PET GRUPA VOJVOĐANSKE LIGE ZA 2017. GODINU

Vojvođanska Liga se igra u pet grupa po teritorijalnom principu i to grupe: SREM, BANAT sever i jug  i BAČKA NS i SU sa po 10 klubova.Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu jednokružno i počinje 14. maja 2017. godine.U ekipi nastupa 6 (šest) igrača a sastoji se od 5 seniorskih tabli plus jedna na kojoj igra žena,omladinka ili omladinac. Ova tabla predviđena za omladinca ili ženu ili omladinku mora biti šesta tabla. Omladinac-ka su takmičari rođeni 1997. godine i mlađi! Obavezno je da su svi članovi ekipe registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za 2017. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice bez kojih ekipa ne može da nastupi.Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting. Tempo igre je 40 poteza za prvih 120 minuta i 30 minuta po igraču do kraja partije.Obavezno je igranje digitalnim satovima. Seansa ukupno traje 5 sati. Član 10.2 pravila igre Fide se ne primenjuje.

Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.

Sudije za sve mečeve određuje koordinator -voditelj lige ili komesar za suđenje ŠSV.

Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi 1.400,00 dinara.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme meč će se održati, a sudiće domaći sudija.

Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije sa početkom u 10 časova. Ukoliko je takmičarska komisija prihvatila zahtev nekog kluba za izmenu termina igranja mečeva kada je on domaćin- subotom od 17čas, onda on važi i taj termin je obavezno uneti u ove propozicije u tabelu raspored igranja.

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i ovaj Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Sudija meča obavezno u ponedeljak poštom dostavlja koordinatoru lige na njegovu adresu zapisnik sa meča potpisan od oba kapitena a za Sremsku ligu na adresu Šahovskog saveza Vojvodine, 21000 Novi Sad, Masarikova 25/2. Sudija je obavezan da odmah posle odigranog meča javi mobilnim telefonom rezultat koordinatoru-voditelju lige na telefon koji će mu voditelj lige dostaviti u nalogu za sudjenje takođe je obavezan da isto veče mejlom pošalje pojedinačne rezultate meča ili iste izdiktira telefonom koordinatoru lige. Ako se zapisnik šalje faksom ovom Savezu  broj je 021 572-238

Zapisnik popuniti čitko štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim datumom rođenja kako bi liga mogla biti rejtingovana.Po mogućnosti upisati Fide id broj igrača

Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti ukoliko nije stavljena najava u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade) dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

U slučaju da neka ekipa istupi sa takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre a odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju. Ako je odigrala polovinu ili više od polovine mečeva tada preostale mečeve gubi sa “0” (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 3,5 poena! Ovo se rešava prema članu 34 pravilnika o ekipnim takmičenjima.

 Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat- započne sa igrom, on će biti odmah kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe. Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se normalno igra partija koja je trebala.

Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.

Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda u meču se vrednuje sa tri boda, nerešen rezultat sa jednim bodom, a izgubljen meč bez bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

Prvoplasirana ekipa iz grupe SREM  stiče pravo igranja u Drugoj ligi Srbije – grupa Vojvodina za 2017. godinu. Prvoplasirana ekipa iz grupe Banat-sever igra play off  protiv drugoplasirane ekipe Banat- jug i pobednik se plasira u finale play off-a, a  prvoplasirana ekipa iz grupe Banat-jug igra play off  protiv drugoplasirane ekipe Banat- sever i pobednik se takođe plasira u finale play off-a. Mečevi se igraju 8. Oktobra a domaćini su pobednici grupa jug I sever. Pobednici polufinala igraju meč za prvaka lige 15. Oktobra, a domaćin je ekipa koja je imala bolji bodovni saldo iz ligaškog dela, a pobednik se plasira u II ligu Srbije grupa Vojvodina. Prvoplasirana ekipa iz Bačke lige NS igra play off protiv prvoplasirane ekipe Bačka SU i pobednik se plasira u II ligu Srbije grupa Vojvodina.Play off se igra- prvi meč 8 oktobra u 10 časova a revanš meč 15 oktobra u 10 časova. Play off se igra u dva meča gde je ekipa koja ima lošiji plasman u prvom meču domaćin. Bolji plasman se računa tako što se prvo gledaju bodovi,pa ako je to isto onda poeni i ako je i to isto onda se domaćin u prvom meču određuje žrebom. U play off-u je pobednik ona ekipa koja skupi više bodova u ta dva meča a ako je to isto onda je pobednik ona ekipa koja ima veći broj osvojenih poena u ta dva meča.Ukoliko je i posle toga sve izjednačeno onda boljeg odlučuje koja ekipa je u ta dva meča zajedno, ostvarila više poena na prve tri table. Ako je i to isto takmičarska komisija će zakazati novi meč. Pobedničke ekipe u play off-u se plasiraju u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina.

U grupama Banat jug i Banat sever, Srem i Bačka NS i Bačka SU  Vojvođanske lige ispada obavezno po 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa. U slučaju da se prvak neke od ovih Bačkih i Banatskih liga ne plasira u play off-u u viši rang-Drugu ligu a iz Druge lige se u nju vrati jedna ekipa, onda će iz te lige ispasti dva poslednjeplasirana kluba kako bi broj ekipa ostao 10. Ukoliko se u viši rang u play off-u prvak jedne od Bačkih i Banatskih liga plasira u viši rang-Drugu ligu a nijedan klub se ne vrati u nju, onda iz nižeg ranga u tu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba da bi se postigao broj od 10 ekipa u ligi.

Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće Takmičarska komisija u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE!!

 

 

      RASPORED IGRANJA za Bačke i Banatske lige

  1. kolo se igra         14. maja       2017. godine
  2. kolo se igra         21. maja       2017. godine
  3. kolo se igra         28. maja       2017. godine
  4. kolo se igra         04. juna        2017. godine
  5. kolo se igra         11. juna       2017. godine

      

  1. kolo se igra    03. septembra       2017. godine 
  2. kolo se igra         10. septembra       2017. godine
  3. kolo se igra    17. septembra       2017. godine 
  4. kolo se igra         24. septembra       2017. godine

Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati.  Istu obavezu klub domaćin ima i prema delegiranom sudiji. Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe snosi klub domaćin! Na osnovu ovih propozicija svaki voditelj lige će sačiniti propozicije za ligu koju vodi sa tačnim vremenima igranja.

Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-9. kola sa izvučenim turnirskim brojevima. Takođe je dat adresar ekipa

 LIGE ĆE BITI REJTINGOVANE KOD FIDE!!

 KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 5.500,00 DINARA I PLAĆA SE NAJKASNIJE DO 5 MAJA 2017. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠSV BR. 340-1945-12

KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG SU REGISTROVALI ZA IGRU.

EKIPE KOJE NE UPLATE REGISTRACIJU  KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2017. G.