Banatska liga sever 2017

.

BANATSKA liga sever 2017.

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10:00
1 1 MLADOST – Bocar PROLETER – Coka 10
2 2 BILECANIN – Secanj MLADOST – B. Despotovac 9
3 3 NAPREDAK – Cestereg PROLETER – Zrenjanin 8
4 4 RADNICKI – Kikinda ARADAC – Aradac 7
5 5 RUSANDA – Melenci NAFTAGAS 2 – Elemir 6
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00
1 10 PROLETER – Coka NAFTAGAS 2 – Elemir 6
2 7 ARADAC – Aradac RUSANDA – Melenci 5
3 8 PROLETER – Zrenjanin RADNICKI – Kikinda 4
4 9 MLADOST – B. Despotovac NAPREDAK – Cestereg 3
5 1 MLADOST – Bocar BILECANIN – Secanj 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10:00
1 2 BILECANIN – Secanj PROLETER – Coka 10
2 3 NAPREDAK – Cestereg MLADOST – Bocar 1
3 4 RADNICKI – Kikinda MLADOST – B. Despotovac 9
4 5 RUSANDA – Melenci PROLETER – Zrenjanin 8
5 6 NAFTAGAS 2 – Elemir ARADAC – Aradac 7
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10:00
1 10 PROLETER – Coka ARADAC – Aradac 7
2 8 PROLETER – Zrenjanin NAFTAGAS 2 – Elemir 6
3 9 MLADOST – B. Despotovac RUSANDA – Melenci 5
4 1 MLADOST – Bocar RADNICKI – Kikinda 4
5 2 BILECANIN – Secanj NAPREDAK – Cestereg 3
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10:00
1 3 NAPREDAK – Cestereg PROLETER – Coka 10
2 4 RADNICKI – Kikinda BILECANIN – Secanj 2
3 5 RUSANDA – Melenci MLADOST – Bocar 1
4 6 NAFTAGAS 2 – Elemir MLADOST – B. Despotovac 9
5 7 ARADAC – Aradac PROLETER – Zrenjanin 8
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10:00
1 10 PROLETER – Coka PROLETER – Zrenjanin 8
2 9 MLADOST – B. Despotovac ARADAC – Aradac 7
3 1 MLADOST – Bocar NAFTAGAS 2 – Elemir 6
4 2 BILECANIN – Secanj RUSANDA – Melenci 5
5 3 NAPREDAK – Cestereg RADNICKI – Kikinda 4
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10:00
1 4 RADNICKI – Kikinda PROLETER – Coka 10
2 5 RUSANDA – Melenci NAPREDAK – Cestereg 3
3 6 NAFTAGAS 2 – Elemir BILECANIN – Secanj 2
4 7 ARADAC – Aradac MLADOST – Bocar 1
5 8 PROLETER – Zrenjanin MLADOST – B. Despotovac 9
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10:00
1 10 PROLETER – Coka MLADOST – B. Despotovac 9
2 1 MLADOST – Bocar PROLETER – Zrenjanin 8
3 2 BILECANIN – Secanj ARADAC – Aradac 7
4 3 NAPREDAK – Cestereg NAFTAGAS 2 – Elemir 6
5 4 RADNICKI – Kikinda RUSANDA – Melenci 5
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10:00
1 5 RUSANDA – Melenci PROLETER – Coka 10
2 6 NAFTAGAS 2 – Elemir RADNICKI – Kikinda 4
3 7 ARADAC – Aradac NAPREDAK – Cestereg 3
4 8 PROLETER – Zrenjanin BILECANIN – Secanj 2
5 9 MLADOST – B. Despotovac MLADOST – Bocar 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

P R O P O Z I C I J E

BANATSKA LIGA SEVER ZA 2017. GODINU

BANAT liga sever i jug  imaju po 10 klubova. Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu jednokružno i počinje 14. maja 2017. godine. U ekipi nastupa 6 (šest) igrača a sastoji se od 5 seniorskih tabli plus jedna na kojoj igra žena, omladinka ili omladinac. Ova tabla predviđena za omladinca ili ženu ili omladinku mora biti šesta tabla. Omladinac-ka su takmičari rođeni 1997. godine i mlađi! Obavezno je da su svi članovi ekipe registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za 2017. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice bez kojih ekipa ne može da nastupi. Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting. Tempo igre je 40 poteza za prvih 120 minuta i 30 minuta po igraču do kraja partije. Obavezno je igranje digitalnim satovima. Seansa ukupno traje 5 sati. Član 10.2 pravila igre Fide se ne primenjuje.

Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.

Sudije za sve mečeve određuje koordinator -voditelj lige Dragoljub Racić

Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi 1.400,00 dinara.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme meč će se održati, a sudiće domaći sudija.

Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije sa početkom u 10 časova.

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i ovaj Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Sudija meča obavezno u ponedeljak poštom dostavlja koordinatoru Banatske lige sever Dragoljub Raciću na njegovu adresu , Novosadska 3/22, 23000 Zrenjanin, zapisnik sa meča potpisan od oba kapitena. Sudija je obavezan da odmah posle odigranog meča javi mobilnim telefonom rezultat koordinatoru-voditelju lige na telefon 065 5889818  a kasnije u toku dana rezultate meča izdiktira telefonom koordinatoru lige.

Zapisnik popuniti čitko štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim datumom rođenja kako bi liga mogla biti rejtingovana. Po mogućnosti upisati FIDE id broj igrača

Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti ukoliko nije stavljena najava u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade) dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

U slučaju da neka ekipa istupi sa takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre a odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju. Ako je odigrala polovinu ili više od polovine mečeva tada preostale mečeve gubi sa “0” (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 3,5 poena! Ovo se rešava prema članu 34 pravilnika o ekipnim takmičenjima.

Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat- započne sa igrom, on će biti odmah kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe. Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se normalno igra partija koja je trebala.

Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.

Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda u meču se vrednuje sa tri boda, nerešen rezultat sa jednim bodom, a izgubljen meč bez bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

Prvoplasirana ekipa iz grupe Banat-sever igra play off  protiv drugoplasirane ekipe Banat- jug i pobednik se plasira u finale play off-a, a  prvoplasirana ekipa iz grupe Banat-jug igra play off  protiv drugoplasirane ekipe Banat- sever i pobednik se takođe plasira u finale play off-a. Mečevi se igraju 1. Oktobra a domaćini su pobednici grupa jug i sever. Pobednici polufinala igraju meč za plasman u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina, 08. Oktobra, a domaćin je ekipa koja je imala bolji bodovni saldo iz ligaškog dela, bolji plasman se računa tako što se prvo gledaju meč bodovi, pa ako je to isto onda poeni i ako je i to isto onda se domaćin u prvom meču određuje žrebom. a pobednik se plasira u II ligu Srbije grupa Vojvodina. Ukoliko je i posle meča rezultat izjednačen onda boljeg odlučuje koja ekipa je ostvarila više poena na prve tri table. Ako je i to isto takmičarska komisija će zakazati novi meč. Pobednička ekipa u play off-u se plasira u drugu ligu Srbije grupa Vojvodina.

U grupama Banat jug i Banat sever, Vojvođanske lige ispada obavezno po 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa. U slučaju da se prvak Banatskih liga ne plasira u play off-u u viši rang-Drugu ligu a iz Druge lige se u nju vrati jedna ekipa, onda će iz te lige ispasti dva poslednjeplasirana kluba kako bi broj ekipa ostao 10. Ukoliko se u viši rang u play off-u prvak jedne od Bačkih i Banatskih liga plasira u viši rang-Drugu ligu a nijedan klub se ne vrati u nju, onda iz nižeg ranga u tu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba da bi se postigao broj od 10 ekipa u ligi.

Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće Takmičarska komisija u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 

NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE!!

 

 

 

      RASPORED IGRANJA  Banatske lige sever

 

  1. kolo se igra         14. maja       2017. godine
  2. kolo se igra         21. maja       2017. godine
  3. kolo se igra         28. maja       2017. godine
  4. kolo se igra         04. juna        2017. godine
  5. kolo se igra         11. juna       2017. godine

      

  1. kolo se igra         03. septembra       2017. godine 
  2. kolo se igra         10. septembra       2017. godine
  3. kolo se igra    17. septembra       2017. godine 
  4. kolo se igra         24. septembra       2017. godine

 

      Play off    

      Polufinale               01. oktobar             2017. godine    

      Finale                      08. oktobar             2017. godine    

Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati.  Istu obavezu klub domaćin ima i prema delegiranom sudiji. Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe snosi klub domaćin! Na osnovu ovih propozicija svaki voditelj lige će sačiniti propozicije za ligu koju vodi sa tačnim vremenima igranja.

Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-9. kola sa izvučenim turnirskim brojevima. Takođe je dat adresar ekipa

 LIGE ĆE BITI REJTINGOVANE KOD FIDE!!

KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 5.500,00 DINARA I PLAĆA SE NAJKASNIJE DO 5 MAJA 2017. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠSV BR. 340-1945-12

KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG SU REGISTROVALI ZA IGRU.

EKIPE KOJE NE UPLATE REGISTRACIJU  KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2017. G.

                                         

                                                            ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE                         

АДРЕСАР ШАХОВСКИХ КЛУБОВА

БАНАТСКЕ ЛИГЕ СЕВЕР  2017.

 

 

 

бр

Шаховски клуб

Адреса , место и пош. број

Презиме и име

Контакт адреса и e-mail

Контакт

телефони

 

1

Нафтагас 2

Жарка Зрењанина 47

23208 Елемир

jankov.tamara.6@gmail.com

Јанков Миле , Милутина Суботина 13 б

 

 

Бјелић Бранислав

023 737710
064 2518614
0631020293
 

2

Младост

Трг Ослобођења 7

23774 Бочар

mijicvv@gmail.com

Мијић Владимир , Банатска 11

23774 Бочар

 

064 3146553
 

3

Младост

23242  Бан. Деспотовац

 

dvlada82@gmail.com

Дувњак Милорад , Саве Ковачевића 22

Папић Милош

Митрић Војислав

023 3879303
063 8278161
023 3879364
 

4

Aradac

23207 Арадац

 

popic0106@gmail.com

Попов Срђан , жарка Зрењанина 38 064 4348239
023  887-086
 

5

Напредак

МЗ.  М.Тита 39

23215 Честерег

 

Грбић Зоран , Доситеја Обрадовића 42/20

23000 Зрењанин

 

065 3271995
 

6

Русанда

Српских Владара 65

23270 Меленци

ldoroskov@gmail.com

Костић Радован , Владимира Назора 29

 

 

Лазар Дорошков

023 732057
063 7537274
060 5670890
 

7

Раднички

МЗ , Цара Душана 26

23300   Кикинда

sandorsalgo@gmail.com

Шалго Шандор, Светосавска 135

Ћирић Драган , Браће Лаковић 57 kisah@sezampro.rs

064 3488139
063 7748959
 

8

Пролетер

Месна заједница

23320 Чока

jurcsaka@gmail.com

Јурчак Андраш , М.Тита 98

 

Ђуровић Радоје

0230 72525
064 8619685
063 8074262
 

9

Билећанин

Дом Културе

23240 Сечањ

milankovv@gmail.com

Миланков Владимир

Вожда Карађорђа 6 , Сечањ

Винћилов Душан

Вујовић Милорад

063 7258941
063 8005750
064 4163940
 

10

Пролетер

Пупинова 13

23000 Зрењанин

peraracic@gmail.com

Рацић Пера , Руже Шулман 13/11

Рацић Драгољуб , Новосадска 3/22

d.raca@sbb.rs

064 8116970
065 5889818