MOL Sombor 2017

MOL Sombor 2017

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10,00
1 1 SK “Backi Breg” Backi Breg SK “Rusin” Ruski Krstur 8
2 2 SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic SK “Stanisic” Stanisic 7
3 3 SK “Milos Rakic” Ratkovo SK “Sivac” Sivac 6
4 4 SK “Lemes” Svetozar Miletic SK “Lipar” Lipar 5
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10,00
1 8 SK “Rusin” Ruski Krstur SK “Lipar” Lipar 5
2 6 SK “Sivac” Sivac SK “Lemes” Svetozar Miletic 4
3 7 SK “Stanisic” Stanisic SK “Milos Rakic” Ratkovo 3
4 1 SK “Backi Breg” Backi Breg SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic 2
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10,00
1 2 SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic SK “Rusin” Ruski Krstur 8
2 3 SK “Milos Rakic” Ratkovo SK “Backi Breg” Backi Breg 1
3 4 SK “Lemes” Svetozar Miletic SK “Stanisic” Stanisic 7
4 5 SK “Lipar” Lipar SK “Sivac” Sivac 6
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10,00
1 8 SK “Rusin” Ruski Krstur SK “Sivac” Sivac 6
2 7 SK “Stanisic” Stanisic SK “Lipar” Lipar 5
3 1 SK “Backi Breg” Backi Breg SK “Lemes” Svetozar Miletic 4
4 2 SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic SK “Milos Rakic” Ratkovo 3
Kolo 5 na 03.09.2017 u 10,00
1 3 SK “Milos Rakic” Ratkovo SK “Rusin” Ruski Krstur 8
2 4 SK “Lemes” Svetozar Miletic SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic 2
3 5 SK “Lipar” Lipar SK “Backi Breg” Backi Breg 1
4 6 SK “Sivac” Sivac SK “Stanisic” Stanisic 7
Kolo 6 na 10.09.2017 u 10,00
1 8 SK “Rusin” Ruski Krstur SK “Stanisic” Stanisic 7
2 1 SK “Backi Breg” Backi Breg SK “Sivac” Sivac 6
3 2 SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic SK “Lipar” Lipar 5
4 3 SK “Milos Rakic” Ratkovo SK “Lemes” Svetozar Miletic 4
Kolo 7 na 17.09.2017 u 10,00
1 4 SK “Lemes” Svetozar Miletic SK “Rusin” Ruski Krstur 8
2 5 SK “Lipar” Lipar SK “Milos Rakic” Ratkovo 3
3 6 SK “Sivac” Sivac SK “Aleksa Santic” Aleksa Santic 2
4 7 SK “Stanisic” Stanisic SK “Backi Breg” Backi Breg 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

PRAVILNIK TAKMIČENJA 

MEĐUOPŠTINSKE LIGE » SOMBOR « za 2017-u godinu

 

            Takmičenje u Međuopštinskoj ligi » SOMBOR« počinje 14.05.2017. godine. Organizator takmičenja je ŠS Vojvodine, a tehničku organizaciju sprovodi Somborski opštinski savez šahovskih klubova – preko komesara lige Radomira Kovačića.

Pobednik lige stiče pravo igranja u višem rangu – SEVERNOBAČKOJ ligi za 2018-u. godinu.

U Međuopštinskoj ligi » SOMBOR«  2017. god. učestvuje  8  ekipa i to:

 1. ŠK “Aleksa Šantić” Aleksa Šantić
 2. ŠK “Sivac” Sivac,
 3. ŠK “Miloš Rakić” Ratkovo,
 4. ŠK “Rusin” Ruski Krstur,
 5. ŠK “Stanišić” Stanišić,
 6. ŠK “Lipar” Lipar,
 7. ŠK “Lemeš” Svetozar Miletić,
 8. ŠK “Bački Breg” Bački Breg.

 

Na tehničkom sastanku predstavnika ekipa učesnica MOL Sombor, održanom dana 28.04.2017. godine u 16,00 časova, dogovoreno je da se MOL Sombor odigra po BERGER sistemu (svako sa svakim).

Liga se deli na prolećni i jesenji deo. U prolećnom delu se igra 4 kola i to:

 • 05.2017; 21.05.2017; 28.05.2017 i 04.06.2017. godine.

a u jesenjem 3 kola i to:

      –    03.09.2017; 10.09.2017 i 17.09.2017 godine.

Konačan plasman ekipa u ligi određuje se na osnovu:

 1. Ukupnog zbira osvojenih meč bodova svake ekipe. Bodovi se dodeljuju:
 • Pobeda u meču 3 boda.
 • Nerešen rezultat  1 bod.
 • Poraz u meču 0 bodova.
 1. U slučaju da dve ili više ekipa imaju ISTI BROJ MEČ BODOVA, odlučuje:
 2. Veći broj osvojenih poena.
 3. Bolji međusobni rezultat ekipa koje dele kritično mesto.
 4. Uspeh Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove).
 5. Ukoliko je sve isto odlučuje meč, ili mečevi ekipa koje dele kritična mesta.

 

Kapiten ekipe je dužan da sudiji za meč preda sastav svoje ekipe sa punim imenom i prezimenom, datumom rođenja, kategorijom, ili titulom, FIDE Id. brojem (ako ga  igrač poseduje) i aktuelnim majskim rejtingom FIDE, za sve igrače koji nastupaju u meču. Ovo je potrebno da bi igrači pre početka meča bili upoznati sa kategorijom tj. titulom odnosno  REJTINGOM svog protivnika. 

       U priloženoj tabeli ekipe su upisane po izvučenim turnirskim  brojevima. 

Pred svaki meč, kapiten predaje sudiji spisak igrača, sastav ekipe i overene članske karte  Š.S.Vojvodine  za 2017-u. godinu.

Igra se na 6 seniorskih tabli. Sastav ekipe može biti proizvoljan, tako da  nisu merodavne kategorije/titule odnosno rejting i NIJE OBAVEZAN nastup omladinca ni na jednoj od ŠEST tabli.

Igrači koji su uvršteni u sastav ekipe, a nemaju overene članske karte,  ne mogu da nastupe i gube svoje partije kontumacijom po isteku jednog sata od zakazanog vremena za početak meča.

Obratiti pažnju na sledeće:

 Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat – započne sa igrom, on će biti odmah kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe. Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se normalno igra partija koja je trebala.

Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe daće ga sudiji na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

 

Sudija meča je DUŽAN da u zapisnik meča upiše sve  podatke koje treba: datum rođenja ili Id. broj, kategoriju/titulu igrača i rejting (ako ima).

Igra se po FIDE Pravilima. Tempo igre je 30 poteza za  1 (jedan čas) i 30 (trideset) minuta (kada je i prva kontrola vremena) + 30 minuta po igraču do kraja partije. Partije ukupno traju 4 časa.            Član 10.2 pravila FIDE se ne primenjuje.

Pisanje partija je obavezno, kako u redovnom toku, tako i u nastavku do poslednjih 5 minuta na satu. Igrač koji u cajtnotu ne piše poteze gubi pravo na reklamaciju remija po osnovu ponovljenih pozicija ili slika i pravila 50 (pedeset) poteza.

Domaća ekipa ima bele figure na neparnim pločama.

Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta i ishrane, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru kao i kvalifikovanog sudiju meča.

 

Sudije koje sude  mečeve, moraju imati sudijsku legitimaciju sa plaćenom članarinom kod ŠSV za 2017. godinu.

Sudije delegira komesar za sudjenje ili voditelj lige koji daje pismene naloge za sudjenje sudijama a isti služe domaćoj ekipi za pravdanje troškova.

Domaćin je dužan da sudiji isplati putne troškove (autobus ili voz) i sudijski honorar od 1.000,00 dinara. Klub koji odmah po završetku meča ne isplati sudiji honorar biće kažnjen suspenzijom i isključenjem iz takmičenja.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe na meč, domaći kapiten će, u dogovoru sa gostujućim kapitenom, odrediti drugog sudiju na licu mesta a ako takvog nema, onda će se kapiteni dogovoriti ako je to moguće, koje će lice obavljati dužnost sudije uz uslov da to lice ne može presudjivati u spornim situacijama već će biti svedok. Ukoliko  jedna od ekipa smatra da se ne može igrati zato što nema sudije ili zbog loših uslova za igru a sudija nije došao pa nema ko da to proceni, ta ekipa može odbiti da igra meč.

Sudija je dužan da se stara za primenu FIDE pravila šaha, da vodi zapisnik o meču u tri primerka i da se stara o redu i miru tj. o odgovarajućim uslovima za igru.

Svi  mečevi počinju nedeljom u 10,00 časova.

U vreme zakazano za početak meča mogu nastati sledeći slučajevi:

 1. obe ekipe su prisutne u kompletnom sastavu ili sa dovoljnim brojem igrača.

Tada se puštaju u pokret časovnici svih igrača belih figura. Ukoliko odsutni igrači ne dođu ,

onda gube partije kontumacijom po isteku jednog sata.

 1. jedna ekipa je prisutna u kompletnom sastavu ili sa dovoljnim brojem igrača, a druga

uopšte nije prisutna ili nema dovoljan broj igrača.

Tada se puštaju u rad časovnici svih igrača obe ekipe koji imaju bele figure, s tim što  ekipa koja nema dovoljno igrača ne može otpočeti igru sve dok ih se u ekipi ne pojavi dovoljan broj (najmanje polovina). Ukoliko se dovoljan broj igrača ne pojavi ni po isteku jednog sata, cela ekipa gubi meč kontumacijom. Igrači  ekipe koja ima dovoljno igrača a imaju bele figure odigraće svoj prvi potez i uključiti sat protivniku i tako čekati njihov dolazak ili će upisati na formular svoj prvi potez i kapiten će

staviti isti ispod table i pritisnuti sat i kad protivnik dodje, na tabli će se odigrati upisani potez.

Sudija sme objaviti sastav  ekipe  tek kad obe ekipe predaju sastav za taj meč.

 1. Obe ekipe nisu prisutne ili nisu prisutne sa dovoljnim brojem igrača. Moguće su dve varijante

Meč ne otpočinje, a postupak je sledeći: ,,Uključe se satovi igrača koji imaju bele figure,,. Kad dodje jedna od ekipa sa dovoljno igrača, onda njeni igrači koji imaju bele figure odigraju potez i uključe sat protivniku i tako čekaju da se protivnička ekipa pojavi sa dovoljnim brojem igrača. Ovako se radi kad se igra običnim satovima sa zastavicom.

Ako se igra digitalnim satovima sudija mora podesiti sat ispravno uzimajući u obzir da bi sat pritiskom na polugu prvo na strani crnog  uračunao crnom jedan odigran potez.

Ako jedan kapiten ne preda sastav do vremena predviđenog za početak meča, puštaju se u rad časovnici svih igrača obe ekipe koji imaju bele figure. Igrači kapitena druge ekipe koji imaju bele figure treba da odigraju potez i uključe vreme protivniku. Ukoliko posle , a pre isteka jednog sata, preda sastav, postupiće se po jednoj od alternativa prethodnog člana. Ako sastav ne preda ni po isteku jednog sata, ekipa gubi meč kontumacijom.

Ako oba kapitena ne predaju sastav do vremena predviđenog za početak meča, tada će sudija postupiti po članu 30 pod C.

Ako ni jedna ni druga ekipa do isteka jednog sata ne preda sastav, onda obe ekipe gube meč kontumacijom.

Ako ekipa gubi meč kontumacijom, protivnička ekipa dobija meč sa najvećim rezultatom sa kojim je ova druga ekipa izgubila meč do tog momenta i 3 meč boda. Ukoliko ta ekipa nije izgubila nijedan meč, ekipa koja dobija meč bez igre, dobija ga sa rezultatom 3,5 : 0  i  3 meč boda. U slučaju da neka ekipa istupi iz takmičenja  ili izgubi jedan meč bez igre, ona se isključuje iz daljeg takmičenja a dosadašnji rezultati ostaju ako je odigrala više od  50% mečeva, a brišu se ako je odigrala manje ili 50%.

Mečevi se igraju prema rasporedu, koji je prilog ovih  Propozicija, a koji je utvrđen prilikom izvlačenja brojeva na tehničkom sastanku sa predstavnicima ekipa.

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu za igru.

Za vreme trajanja meča u sali je zabranjeno  točenje i konzumiranje alkohola i pušenje. 

 Kapiteni ekipa ili sudija su obavezni da u nedelju  po završetku meča o rezultatu   izveste  Komesara,   odnosno   pošalju  SMS  poruku  na   Mob/tel:  064/164-02-43, ili fiksni tel: 025/428-923 (Kovačić Radomir). Ili Robert Travica na 060/3081984

Zapisnik se mora poslati e-mailom  Komesaru lige na ovu adresu: rasakovacic@gmail.com ili robi.travica@gmail.com.  

Originalne zapisnike sudija meča dužan je da sačuva do kraja lige i onda ih sve zajedno šalje poštom  Komesaru lige na adresu: Kovačić Radomir, 25000 Sombor, Sonje Marinković br.21/5.  Potpisani originalni zapisnik treba slati samo onda, ako ima žalbe na tok meča.  

Somborski opštinski savez šahovskih klubova će vršiti obaveštavanje javnosti preko medija  a  i svi detalji će biti objavljeni na sajtu:

www.vojvodinachess.net    pod  Takmičenja/ Međuopštinska liga Sombor,           www.chessnovisad.in.rs      pod   Lige Vojvodine/ Međuopštinska liga Sombor  i                 www.chess-results.com       pod SRB/MOL Sombor 

Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se  ne može uložiti, ukoliko nije stavljena primedba u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 1.500,00 dinara na žiro račun br. 310-200466-21. Primalac: Somborski opštinski savez šahovskih klubova na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez uplaćene takse neće se razmatrati.

Sve ekipe učesnice lige  dužne su do 01. juna 2017. godine  uplatiti kotizaciju u iznosu od  2.700 din. na žiro račun Š.S. Vojvodine  br. 340-1945-12.

Uplaćena kotizacija Savezu služi za pokrivanje troškova nastalih oko organizacije lige.

U takmičenju Međuopštinske lige Sombor mogu učestvovati ekipe koje su izvršile registraciju kluba kod Šahovskog Saveza Vojvodine za 2017. godinu.  

Ekipe učesnice lige, dužne su da organizatoru, tj. Somborskom opštinskom savezu šahovskih klubova dostave fotokopiju registracione liste igrača svoje ekipe overene od strane ŠS Vojvodine za 2017. godinu. 

Ekipe koje do datog roka ne uplate registraciju i predviđenu taksu za kotizaciju i rtg. taksu biće suspendovane i neće moći da igraju u ligi.

Sve ekipe dužne su da svoje protivnike izveste o adresi prostorije gde se odigravaju mečevi a najkasnije 48 časova pred početak meča. 

Sve što nije predviđeno ovim pravilnikom, rešavaće se u skladu sa važećim pravilnicima FIDE i Šahovskog Saveza Vojvodine.

Ovaj Pravilnik je usvojen na tehničkom sastanku predstavnika ekipa  Međuopštinske  lige Sombor, održanog  dana 28.04.2017. god. u prostorijama Somborskog Šahovskog kluba.

Adresa Somborskog opštinskog saveza šahovskih klubova: Čitaonička 9, 25000 Sombor.

 

Komesar Međuopštinske lige Sombor: Kovačić Radomir, 25 000 Sombor, Sonje Marinković 21/5. Mobil.tel.064/164 02 43, email: rasakovacic@gmail.com

Sombor, dana 28.04.2017.godine.                                                    Somborski opštinski savez šahovskih klubova

 

NAZIV

EKIPE

KONTAKT OSOBA

BROJ TELEFONA

E-MAIL:

 

MESTO IGRANJA
ŠK “Sivac”

SIVAC

Raonić Vladica

Živka Džulera 7

25223  Sivac

062/291 097

raona014@gmail.com Mesna Zajednica

Sivac

“Miloš Rakić”

RATKOVO

Stojan Đorđević

Karađorđeva 26.

025/883-756

litopres@gmail.com

sk.milosrakic@gmail.com

 

Ratka Pavlovića43.

Centar, iznad Doma

kulture

ŠK “Lipar”

LIPAR

Milenko Vučinić

Ž.Zrenjanina 65.

25232 Lipar

025/707 077, 061/1645886

/ Dom kulture Lipar
ŠK “Bački Breg”

BAČKI BREG

Milan Rapaić

Kolutska 23.

25275  Bački Breg

060/444 21 72

/ Jugoslovenska 39

Bački Breg

ŠK “Aleksa Šantić”

ALEKSA ŠANTIĆ

Branko Stojanovski

Ive Andrića bb.

25212 Aleksa Šantić

061/170 69 03

 

makedo72.bs@gmail.com

 

vbl97@ymail.com

Solunskih dobrovoljaca 29.

Mesna Zajednica

ŠK “Stanišić”

STANIŠIĆ

Šeša Boško

Apatinski put 3

Sombor

064/294 30 21

sesabosko1980@gmail.com Oslobođenja bb

Stanišić

ŠK “Rusin” Ruski Krstur Mihajlo Venčelovski

R.Krstur, M.Tita 80

063 7147576

 

mihavence@gmail.com

 

Maršala Tita 80

ŠK “Lemeš”

SV.MILETIĆ

Karakaš Milorad

Ive Andrića 2

25211 Sv.Miletić

064/19 54 204

/ Dositeja Obradovića 11

Adresar klubova

Međuopštinske lige »SOMBOR« 2017