Severnobanatska liga ZR 2017

 

Severnobanatska liga 2017. – Zrenjanin

Kolo 1 na 14.05.2017 u 10:00
1 2 Jedinstvo – Ečka Sloga – Jarkovac 9
2 3 Radnički – Jaša Tomić Lehel – Mužlja 8
3 4 Sarča – Sutjeska Petrovgrad – Zrenjanin 7
4 5 Mladost – Lukićevo Zadrugar – Lazarevo 6
5 1 Zlatica – Zlatica 0 – Nesparen
Kolo 2 na 21.05.2017 u 10:00
1 7 Petrovgrad – Zrenjanin Mladost – Lukićevo 5
2 8 Lehel – Mužlja Sarča – Sutjeska 4
3 9 Sloga – Jarkovac Radnički – Jaša Tomić 3
4 1 Zlatica – Zlatica Jedinstvo – Ečka 2
5 6 Zadrugar – Lazarevo 0 – Nesparen
Kolo 3 na 28.05.2017 u 10:00
1 3 Radnički – Jaša Tomić Zlatica – Zlatica 1
2 4 Sarča – Sutjeska Sloga – Jarkovac 9
3 5 Mladost – Lukićevo Lehel – Mužlja 8
4 6 Zadrugar – Lazarevo Petrovgrad – Zrenjanin 7
5 2 Jedinstvo – Ečka 0 – Nesparen
Kolo 4 na 04.06.2017 u 10:00
1 8 Lehel – Mužlja Zadrugar – Lazarevo 6
2 9 Sloga – Jarkovac Mladost – Lukićevo 5
3 1 Zlatica – Zlatica Sarča – Sutjeska 4
4 2 Jedinstvo – Ečka Radnički – Jaša Tomić 3
5 7 Petrovgrad – Zrenjanin 0 – Nesparen
Kolo 5 na 11.06.2017 u 10:00
1 4 Sarča – Sutjeska Jedinstvo – Ečka 2
2 5 Mladost – Lukićevo Zlatica – Zlatica 1
3 6 Zadrugar – Lazarevo Sloga – Jarkovac 9
4 7 Petrovgrad – Zrenjanin Lehel – Mužlja 8
5 3 Radnički – Jaša Tomić 0 – Nesparen
Kolo 6 na 03.09.2017 u 10:00
1 9 Sloga – Jarkovac Petrovgrad – Zrenjanin 7
2 1 Zlatica – Zlatica Zadrugar – Lazarevo 6
3 2 Jedinstvo – Ečka Mladost – Lukićevo 5
4 3 Radnički – Jaša Tomić Sarča – Sutjeska 4
5 8 Lehel – Mužlja 0 – Nesparen
Kolo 7 na 10.09.2017 u 10:00
1 5 Mladost – Lukićevo Radnički – Jaša Tomić 3
2 6 Zadrugar – Lazarevo Jedinstvo – Ečka 2
3 7 Petrovgrad – Zrenjanin Zlatica – Zlatica 1
4 8 Lehel – Mužlja Sloga – Jarkovac 9
5 4 Sarča – Sutjeska 0 – Nesparen
Kolo 8 na 17.09.2017 u 10:00
1 1 Zlatica – Zlatica Lehel – Mužlja 8
2 2 Jedinstvo – Ečka Petrovgrad – Zrenjanin 7
3 3 Radnički – Jaša Tomić Zadrugar – Lazarevo 6
4 4 Sarča – Sutjeska Mladost – Lukićevo 5
5 9 Sloga – Jarkovac 0 – Nesparen
Kolo 9 na 24.09.2017 u 10:00
1 6 Zadrugar – Lazarevo Sarča – Sutjeska 4
2 7 Petrovgrad – Zrenjanin Radnički – Jaša Tomić 3
3 8 Lehel – Mužlja Jedinstvo – Ečka 2
4 9 Sloga – Jarkovac Zlatica – Zlatica 1
5 5 Mladost – Lukićevo 0 – Nesparen

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

СЕВЕРНОБАНТСКА ШАХОВСКА ЛИГА

П Р О П О З И Ц И Ј Е    З А    2017. Г О Д И Н У

У севернобанатској шаховској лиги у сезони 2017. такмичиће се 15 клубова, а то су: 1. Лехел (Мужља),
 2. Нови Кнежевац(Нови Кнежевац),
 3. Слога (Јарковац),
 4. Петровград (Зрењанин),
 5. 2.октобар (Кумане),
 6. Јединство (Ечка),
 7. Млада Лика (Б. Карађорђево),
 8. Јединство (Нови Бечеј),
 9. Борац (Александрово),
 10. Младост (Лукићево),
 11. Златица (Златица),
 12. Будућност 2 (Српска Црња),
 13. Сарча (Сутјеска),
 14. Задругар (Лазарево),
 15. Раднички (Јаша Томић).

 

Лигом руководи Шаховски савез Зрењанин.

Координатор лиге је Саша Самоловац, Зрењанин, улица Новосадска број 1/15,

телефон   062/8032624,    e-mail:  samolovacs@yahoo.com.

Лига ће бити подељена у две групе:

ЗРЕЊАНИНСКА 2017.   ( 9 екипа )

р. бр. екипа – место
1. Лехел – Мужља
2. Слога – Јарковац
3. Раднички – Зрењанин
4. Јединство – Ечка
5. Младост – Лукићево
6. Златица – Златица
7. Сарча – Сутјеска
8. Задругар – Лазарево
9, Раднички – Јаша Томић

Групом ће руководити  Саша Самоловац,  Зрењанин, улица Новосадска 1/15,

тел:  064/8116970,    e-mail:  peraracic@gmail.com.

КИКИНДСКА 2017.   ( 6 екипа )

р. бр. екипа – место
1. Нови Кнежевац – Нови Кнежевац
2. 2. октобар – Кумане
3. Млада Лика – Банатско Карађорђево
4. Јединство – Нови Бечеј
5. Борац – Александрово
6. Будућност 2 – Српска Црња

Групом ће руководити  Пера Рацић,  Зрењанин, улица Руже Шулман 13/11,

тел:  064/8116970,    e-mail:  peraracic@gmail.com.

Првопласирани из обе групе играју БАРАЖ, који ће се одиграти у два меча, а победник ће се пласирати у Банатску лигу – север за 2018-у годину.

Екипе се састоје од 6 (шест) играча, са обавезом да у саставу имају једног омладинца или жену, који обавезно игра на 6. табли. Омладинци су такмичари рођени 1997. године и млађи!

Обавезно је да су сви чланови екипе регистровани код Шаховског савеза Војводине и да имају оверене такмичарске књижице за 2017. годину. Пред сваки меч капитен предаје судији састав своје екипе. Уз састав капитен је обавезан да преда на увид и такмичарске књижице, без којих екипа не може да наступи. Састав екипе може се дати по слободном избору, без обзира на категорију и рејтинг. Темпо игре је 40 потеза за првих 120 минута и 30 минута по играчу до краја партије. Сеанса укупно траје највише 5 сати.

Члан 10.2 правила игре ФИДЕ се не примењује.

Домаћа екипа има беле фигуре на непарним таблама. Гостујућа екипа сноси своје трошкове пута, а домаћин је дужан да обезбеди пригодну салу и реквизите за игру.

Судије за све мечеве одређује координатор лиге.

Домаћин је дужан да судији исплати путне трошкове и судијску таксу која, износи 1.000,00 динара.

Уколико делегирани судија не дође у заказано време, меч ће се одржати, а судиће домаћи судија.

Мечеви се играју према распореду који садрже ове Пропозиције са почетком у 10 часова. Уколико је такмичарска комисија прихватила захтев неког клуба за измену термина играња мечева када је он домаћин, онда он важи и тај термин је обавезно унети у ове пропозиције у табелу распоред играња.

Одлагање мечева није дозвољено, једино се исти могу играти раније у току недеље, уколико се обе екипе међусобно о томе договоре и обавесте координатора лиге и делегираног судију. Изузетно меч се може одложити уз сагласност координатора уколико најмање 2 (два) члана екипе учествују на државном или међународном такмичењу, али не у последња 3 (три) кола.

Судија меча обавезно у понедељак поштом доставља координатору лиге на његову адресу записник са меча потписан од оба капитена. Судија је обавезан да одмах после одиграног меча јави мобилним телефоном резултат координатору лиге.

Све евентуалне примедбе, као и најаву жалбе, капитени су дужни да унесу у записник, а клуб који је незадовољан одлуком судије у мечу обавезан је да у року од 48 часова по завршетку меча уложи жалбу Такмичарској комисији ШС Војводине. Жалба се не може уложити уколико није стављена примедба у записник меча. Уз жалбу треба уплатити 2.000,00 (две хиљаде) динара на име таксе, која се жалиоцу враћа у случају повољног решења жалбе. Жалбе без доказа о уплаћеној такси неће се разматрати. Такса се уплаћује на жиро рачун ШС Војводине број: 340-1945-12.

У случају да нека екипа иступи из такмичења, или изгуби један меч без игре, а одиграла је мање од половине мечева, онда се она брише из даљег такмичења, а дотадашњи резултати те екипе се поништавају.

Ако је та екипа одиграла половину или више од половине мечева тада преостале мечеве губи са „0“ (нула), а противници у следећим колима добијају три меч бода и онолико поена колико је та екипа највише изгубила у једном мечу у току такмичења, али не мање од 3,5 поена!

Уколико играч на почетку меча седне за погрешну таблу-таблу на којој није пријављен у саставу екипе и повуче потез и притисне сат ( започне са игром ), он ће бити одмах контумациран и губи своју партију коју је требао играти на табли према саставу екипе. Партија коју је почео на погрешној табли се поништава и сматра неиграном и на њој се нормално игра партија која је требала.

Поседовање мобилног телефона у сали за игру није дозвољено макар и није укључен и оно се кажњава губитком партије. Пре почетка меча играчи који имају мобилни телефон код себе даће га судији на чување, а у противном ризикују губитак партије. Судија ће до краја меча чувати примљене мобилне телефоне. Није предвиђено да судија претреса било кога за време меча, али мора реаговати ако уочи прекршај.

Екипе које неоправдано напусте такмичење биће кажњене пребацивањем у најнижи ранг такмичења, као и новчано – највише до 10.000,00 (десет хиљада) динара.

Коначан пласман се одређује на основу збира освојених МЕЧ БОДОВА. Победа у мечу се вреднује са 3 (три) бода, нерешен резултат са 1 (једним) бодом, а изгубљен меч без бодова. У случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, одлучује већи број укупно освојених поена, па затим бољи међусобни резултат екипа које деле место, потом бољи успех по Сонеборн – Бергеру (примењен на меч бодове), а ако је све исто одлучује накнадни меч односно мечеви екипа које деле критично место. Првак лиге се пласира у Банатску лигу Север, док ће последње 3 (три) пласиране екипе из Зрењанинске групе и последње 2 (две) из Кикиндске групе, испасти у МОЛ Зрењанин за 2018. годину. Уколико МОЛ Зрењанин не буде формирана у 2018. години, онда из ове лиге нема испадања.

Све што није обухваћено овим Пропозицијама решаваће се у складу са важећим ФИДЕ правилима шаховске игре и Правилницима ШС Војводине.

 

НА СВИМ ЗВАНИЧНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ВОЈВОДИНИ ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ !

ОБАВЕЗУЈУ СЕ СУДИЈЕ НА СТРИКТНО ПОШТОВАЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ !

АДРЕСАР ЕКИПА

Координатор лиге:     Саша Самоловац    телефон: 062/8032624

e-mail:  samolovacs@yahoo.com        адреса:  Новосадска 1/15 Зрењанин

так.број клуб/место контакт особа/адреса/телефон/мејл
1. ЗЛАТИЦА       Златица Зоран Вишковић   Стјепан Бирчаковић   064/6793400 064/1758015
2. ЈЕДИНСТВО         Ечка Владимир Поповић   069/1082788
3. ЛЕХЕЛ              Мужља Вилмош Опелц  opelcvili@gmail.com   064/6662558
4. МЛАДОСТ   Лукићево Миладин Кандић   023/875166   066/9488672
5. ПЕТРОВГРАД   Зрењанин Зоран Јаћимовић  064/8116275
6. САРЧА            Сутјеска Бабић Миливоје    063/8630395
7. ЗАДРУГАР    Лазарево Здравко Арсић    069/1583683
8. РАДНИЧКИ         Јаша Томић
9. СЛОГА            Јарковац Градимир Стојановић  Михајла Пупина 12   023/857133
10. ЈЕДИНСТВО       Нови Бечеј Димитрије Шијан  060/1771303  dimitrije.sijan@gmail.com  nbsahklub@gmail.com
11. НОВИ КНЕЖЕВАЦ  Нови Кнежевац Радомир Димитров     Вељка Влаховића 7   0230/82290
12. БОРАЦ   Александрово Јован Петровић  jovan.petrovic@hotmail.com   065/3330868
13. 2. ОКТОБАР     Кумане Павле Барачков   064/8549949   p.barackov@gmail.com
14. БУДУЋНОСТ 2   Српска Црња Драган Ђурин   069/5812199
15. МЛАДА ЛИКА      Б.Карађорђево Жељко Салапура   064/2801003

 

РАСПОРЕД  ОДИГРАВАЊА  МЕЧЕВА:

 


ПРОЛЕЋНИ ДЕО:

 1. коло14.05.2017. год,
 2. коло21.05.2017. год,
 3. коло – 28.05.2017. год,
 4. коло04.06.2017. год,
 5. коло11.06.2017. год,

ЈЕСЕЊИ ДЕО:

 1. 6. коло – 03.2017. год,
 2. 7. коло10.2017. год,
 3. 8. коло – 17.2017. год,
 4. 9. коло – 24.2017. год,
 5. 10. коло – 01.2017. год.


 

НАПОМЕНА:  Екипа „2,октобар“ из Кумана, своје мечеве као домаћин, играће суботом од 14 часова.

Бараж мечеви за победника лиге, играће се 8. и 15. октобра 2017. године. Жребом се одређује која ће екипа бити домаћин у првом мечу. У баражу је победник она екипа која сакупи више бодова у та два меча, а ако је то исто онда је победник она екипа која има већи број освојених поена у та два меча.Уколико је и после тога све изједначено онда бољег одлучује која екипа је у та два меча заједно, остварила више поена на прве три табле. Ако је и то исто такмичарска комисија ће заказати нови меч.

Клубови су обавезни да екипама које им долазе у госте путем координатора лиге доставе тачну адресу просторије у којима ће се мечеви играти. Исту обавезу клуб домаћин има и према делегираном судији. Све последице које могу проистећи из непоштовања ове одредбе сноси клуб домаћин!

Котизација клубова за учешће у лиги износи 3.500,00 динара и плаћа се најкасније до 6. Маја 2017. године на текућу рачун ШС Војводине, број: 340-1945-12

ЕКИПЕ КОЈЕ НЕ УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈУ НЕ МОГУ НАСТУПИТИ У ЛИГИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Зрењанин,                                                                          Председник ШС Зрењанин

 1. мај 2017.                                                                            ___________________

Саша Самоловац