Sremska liga 2017

.

Team-Pairings of all rounds

Round 1 on 2017/05/14 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Sremac Vojka   Mladost N. Pazova :
2   Sloven 2 Ruma   Jednota Sid :
3   Banostor   Radnicki Sid :
4   Cement Beocin   Car Uros Jazak :
5   Podunavac Belegis   Srem Sr. Mitrovica :
6   Banovci Dunav   spielfrei :
Round 2 on 2017/05/21 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Car Uros Jazak   Podunavac Belegis :
2   Radnicki Sid   Cement Beocin :
3   Jednota Sid   Banostor :
4   Mladost N. Pazova   Sloven 2 Ruma :
5   Banovci Dunav   Sremac Vojka :
6   Srem Sr. Mitrovica   spielfrei :
Round 3 on 2017/05/28 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Sloven 2 Ruma   Banovci Dunav :
2   Banostor   Mladost N. Pazova :
3   Cement Beocin   Jednota Sid :
4   Podunavac Belegis   Radnicki Sid :
5   Srem Sr. Mitrovica   Car Uros Jazak :
6   Sremac Vojka   spielfrei :
Round 4 on 2017/06/04 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Radnicki Sid   Srem Sr. Mitrovica :
2   Jednota Sid   Podunavac Belegis :
3   Mladost N. Pazova   Cement Beocin :
4   Banovci Dunav   Banostor :
5   Sremac Vojka   Sloven 2 Ruma :
6   Car Uros Jazak   spielfrei :
Round 5 on 2017/06/11 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Banostor   Sremac Vojka :
2   Cement Beocin   Banovci Dunav :
3   Podunavac Belegis   Mladost N. Pazova :
4   Srem Sr. Mitrovica   Jednota Sid :
5   Car Uros Jazak   Radnicki Sid :
6   Sloven 2 Ruma   spielfrei :
Round 6 on 2017/06/18 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Jednota Sid   Car Uros Jazak :
2   Mladost N. Pazova   Srem Sr. Mitrovica :
3   Banovci Dunav   Podunavac Belegis :
4   Sremac Vojka   Cement Beocin :
5   Sloven 2 Ruma   Banostor :
6   Radnicki Sid   spielfrei :
Round 7 on 2017/09/03 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Cement Beocin   Sloven 2 Ruma :
2   Podunavac Belegis   Sremac Vojka :
3   Srem Sr. Mitrovica   Banovci Dunav :
4   Car Uros Jazak   Mladost N. Pazova :
5   Radnicki Sid   Jednota Sid :
6   Banostor   spielfrei :
Round 8 on 2017/09/10 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Mladost N. Pazova   Radnicki Sid :
2   Banovci Dunav   Car Uros Jazak :
3   Sremac Vojka   Srem Sr. Mitrovica :
4   Sloven 2 Ruma   Podunavac Belegis :
5   Banostor   Cement Beocin :
6   Jednota Sid   spielfrei :
Round 9 on 2017/09/17 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Podunavac Belegis   Banostor :
2   Srem Sr. Mitrovica   Sloven 2 Ruma :
3   Car Uros Jazak   Sremac Vojka :
4   Radnicki Sid   Banovci Dunav :
5   Jednota Sid   Mladost N. Pazova :
6   Cement Beocin   spielfrei :
Round 10 on 2017/09/24 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Banovci Dunav   Jednota Sid :
2   Sremac Vojka   Radnicki Sid :
3   Sloven 2 Ruma   Car Uros Jazak :
4   Banostor   Srem Sr. Mitrovica :
5   Cement Beocin   Podunavac Belegis :
6   Mladost N. Pazova   spielfrei :
Round 11 on 2017/10/01 at 10.00
No. Team Team Res. : Res.
1   Srem Sr. Mitrovica   Cement Beocin :
2   Car Uros Jazak   Banostor :
3   Radnicki Sid   Sloven 2 Ruma :
4   Jednota Sid   Sremac Vojka :
5   Mladost N. Pazova   Banovci Dunav :
6   Podunavac Belegis   spielfrei

P R O P O Z I C I J E

SREMSKE LIGE ZA 2017. GODINU

Vojvođanska Liga se igra u pet grupa po teritorijalnom principu i to grupe: SREM, BANAT sever i jug  i BAČKA NS i SU sa po 10 klubova.Vojvođanska liga Srem se igra sa 11 klubova.Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu jednokružno i počinje 14. maja 2017. godine.Ekipe se sastoje od 6 (šest) igrača sa obavezom da u sastavu imaju jednu omladinku,ženu ili omladinca na 6(šestoj) tabli. Omladinac-ka su takmičari rođeni 1997. godine i mlađi! Obavezno je da su svi članovi ekipe registrovani kod Šahovskog saveza Vojvodine i da imaju overene takmičarske knjižice za 2017. godinu. Pred svaki meč kapiten predaje sudiji sastav svoje ekipe. Uz sastav kapiten je obavezan da preda na uvid i takmičarske knjižice bez kojih ekipa ne može da nastupi.Sastav ekipe može se dati po slobodnom izboru bez obzira na kategoriju i rejting. Tempo igre je 40 poteza za prvih 120 minuta i 30 minuta po igraču do kraja partije. Seansa ukupno traje 5 sati. Član 10.2 pravila igre Fide se ne primenjuje.

Domaća ekipa ima bele figure na neparnim tablama. Gostujuća ekipa snosi svoje troškove puta, a domaćin je dužan da obezbedi prigodnu salu i rekvizite za igru.

Sudije za sve mečeve određuje koordinator -voditelj lige ili komesar za suđenje ŠSV.

Domaćin je dužan da delegiranom sudiji isplati putne troškove i sudijsku taksu koja iznosi 1.400,00 dinara.

Ukoliko delegirani sudija ne dođe u zakazano vreme meč će se održati, a sudiće domaći sudija.

Mečevi se igraju prema rasporedu koji sadrže ove propozicije sa početkom u 10 časova. Ukoliko je takmičarska komisija prihvatila zahtev nekog kluba za izmenu termina igranja mečeva kada je on domaćin, onda je taj termin obavezno uneti u ove propozicije u tabelu raspored igranja.

Odlaganje mečeva nije dozvoljeno jedino se isti mogu igrati ranije u toku nedelje ukoliko se obe ekipe međusobno o tome dogovore i obaveste koordinatora lige i ovaj Savez i delegiranog sudiju. Izuzetno meč se može odložiti uz saglasnost ovog Saveza ukoliko najmanje 2 (dva) člana ekipe učestvuju na državnom ili međunarodnom takmičenju, ili zbog više sile ali ne u poslednja 3 (tri) kola.

Sudija meča obavezno u ponedeljak poštom dostavlja koordinatoru lige na njegovu adresu zapisnik sa meča potpisan od oba kapitena a za Sremsku ligu na adresu Šahovskog saveza Vojvodine, 21000 Novi Sad, Masarikova 25/2. Sudija je obavezan da odmah posle odigranog meča javi mobilnim telefonom rezultat koordinatoru-voditelju lige na telefon koji će mu voditelj lige dostaviti u nalogu za sudjenje takođe je obavezan da isto veče mejlom pošalje pojedinačne rezultate meča ili iste izdiktira telefonom koordinatoru lige. Ako se zapisnik šalje faksom ovom Savezu  broj je 021 572-238

Zapisnik popuniti čitko štampanim slovima sa punim imenom i prezimenom i tačnim datumom rođenja kako bi liga mogla biti rejtingovana.Po mogućnosti upisati Fide id broj igrača

Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe kapiteni su dužni da unesu u zapisnik, a klub koji je nezadovoljan odlukom sudije u meču obavezan je da u roku od 48 časova po završetku meča uloži žalbu Takmičarskoj komisiji ŠS Vojvodine. Žalba se ne može uložiti ukoliko nije stavljena primedba u zapisnik meča. Uz žalbu treba uplatiti 2.000,00 (dve hiljade) dinara na ime takse koja se žaliocu vraća u slučaju povoljnog rešenja žalbe. Žalbe bez dokaza o uplaćenoj taksi neće se razmatrati. Taksa se uplaćuje na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

U slučaju da neka ekipa istupi sa takmičenja ili izgubi jedan meč bez igre a odigrala je manje od polovine mečeva, onda se ona briše iz daljeg takmičenja, a dotadašnji rezultati se poništavaju. Ako je odigrala polovinu ili više od polovine mečeva tada preostale mečeve gubi sa “0” (nula), a protivnici u sledećim kolima dobijaju onoliko poena koliko je ta ekipa najviše izgubila u jednom meču u toku takmičenja, ali ne manje od 3,5 poena! Ovo se rešava prema članu 34 pravilnika o ekipnim takmičenjima.

Ekipe koje neopravdano napuste takmičenje biće kažnjene prebacivanjem u najniži rang takmičenja kao i novčano – najviše do 10.000,00 (desethiljada) dinara.

Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Pobeda u meču se vrednuje sa tri boda, nerešen rezultat sa jednim bodom, a izgubljen meč bez bodova. U slučaju da dve ili više ekipa imaju isti broj meč bodova, odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

Prvoplasirana ekipa iz grupe SREM  stiče pravo igranja u Drugoj ligi Srbije – grupa Vojvodina za 2018. godinu. Iz Sremske lige ispadaju 2(dve)ekipe.

U grupama Banat jug i Banat sever, Bačka NS i Bačka SU  Vojvođanske lige ispada obavezno po 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa. U slučaju da se prvak neke od ovih Bačkih i Banatskih liga ne plasira u play off-u u viši rang-Drugu ligu a iz Druge lige se u nju vrati jedna ekipa, onda će iz te lige ispasti dva poslednjeplasirana kluba kako bi broj ekipa ostao 10. Ukoliko se u viši rang u play off-u prvak jedne od Bačkih i Banatskih liga plasira u viši rang-Drugu ligu a nijedan klub se ne vrati u nju, onda iz nižeg ranga u tu ligu ulaze dva najbolje plasirana kluba da bi se postigao broj od 10 ekipa u ligi.

Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće Takmičarska komisija u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 NA SVIM ZVANIČNIM TAKMIČENJIMA U VOJVODINI ZABRANJENO JE PUŠENJE! OBAVEZUJU SE SUDIJE NA STRIKTNO POŠTOVANJE OVE ODLUKE!!

 

 

      RASPORED IGRANJA – Sremska liga

  1. kolo se igra         14. maja       2017. Godine
  2. kolo se igra         21. maja       2017. godine
  3. kolo se igra         28. maja       2017. godine
  4. kolo se igra         04. juna      2017. godine
  5. kolo se igra         11. juna       2017. godine
  6. kolo se igra    18. juna       2017. godine 

     

  1. kolo se igra         03. septembra       2017. godine
  2. kolo se igra    10. septembra       2017. godine 
  3. kolo se igra         17. septembra       2017. godine

     10 kolo se igra         24. septembra        2017. godine

     11 kolo se igra         01.  oktobra          2017. godine 

 

 

Klubovi su obavezni da ekipama koje im dolaze u goste putem koordinatora lige dostave tačnu adresu prostorije u kojima će se mečevi igrati.  Istu obavezu klub domaćin ima i prema delegiranom sudiji. Sve posledice koje mogu proisteći iz nepoštovanja ove odredbe snosi klub domaćin!

Uz ove Propozicije se dostavlja kompletan raspored igranja za 1-11. kola sa izvučenim turnirskim brojevima. Takođe je dat adresar ekipa

 LIGE ĆE BITI REJTINGOVANE KOD FIDE!!

 KOTIZACIJA KLUBOVA ZA UČEŠĆE U LIGI IZNOSI 5.500,00 DINARA I PLAĆA SE NAJKASNIJE DO 12. MAJA 2017. GODINE NA TEKUĆI RAČUN ŠSV BR. 340-1945-12

KLUBOVI SU OBAVEZNI DA PLATE I REJTING TAKSU OD 500 DINARA PO REJTINGOVANOM IGRAČU KOJEG SU REGISTROVALI ZA IGRU.

EKIPE KOJE NE UPLATE KOTIZACIJU I REJTING TAKSU NE MOGU NASTUPITI U LIGI ZA 2017. G.

Sremska liga startni brojevi 2017

 

1-Banovci Dunav

2-Sremac Vojka

3-Sloven 2 Ruma

4-Banoštor

5-Cement

6-Podunavac Belegiš

7-Srem Sr Mitrovica

8-Car Uroš

9-Radnički Šid

10-Jednota Šid

11-Mladost N Pazova

Adresar klubova Sremske lige 2017.

 

ŠK „Podunavac“ Belegiš 22306,  Verenčević Milan ,Kralja Petra I br 161, 022 361086  i 062 210638. igra se u MZ, u centru sela.

 ŠK „Sremac“ Vojka 22313 Cara Dušana 1 ,Skopljak Željko 063 850-2217,igra se u MZ.

 ŠK“ Cement“ 21300 Beočin, Ljubomir Ivanović,063597116,igra se na igralištu.

 ŠK „Car Uroš“ Jazak 22409 Petar Miličević Kać,21241 Dobrovoljačka 13 ,062 8047001

                                  Igra se u centru sela,kafana „Lala i Dane“

ŠK“ Srem“Sr.Mitrovica,Marčak Dejan 065 3880999,igra se u Šah klubu.

 ŠK“Sloven 2“ Ruma, Dragan Tešić 069 4765 350,igra se u klubu, JNA 128.

ŠK „Banovci Dunav 2“.Miodrag Stanković 064 1136478,igra se u sali MZ u centru.

ŠK „Radnički Šid“ 22240, Pejić Radoslav Cara Lazara 16          022 714780 064 3854084                                       

                                    Igra se u Sportskom centru.

  ŠK“ Banoštor“ 21312, Stojković Miroljub, SV. Markovića 60, 063 825 2855,igra se u klubu,u centru.

ŠK“Mladost“ Nova Pazova,Žika Gavrić,060 3211777,igra se u klubu,u centru

 ŠK“Jednota“ Šid, Pera Vejnović,069 8018634,igra se u MZ,ulica Karađorđeva.