00Raspis Ekipnog prvenstva Vojvodine u ubrzanom šahu

 

R A S P I S

EKIPNOG PRVENSTVA VOJVODINE U UBRZANOM  ŠAHU

 

Šahovski savez Vojvodine u tehničkoj organizaciji ŠK Sloven iz Rume organizuje Ekipno prvenstvo Vojvodine u ubrzanom šahu u Rumi, u Srednjoj poqoprivredno-prehrambenoj školi Stevan Petrović Brile, Vuka Karadžića 70, u subotu 27. oktobra 2018. godine sa početkom u 10 časova.

Pravo učešća imaju samo registrovani klubovi ŠS Vojvodine (klub može prijaviti i više ekipa). Igra se na 4 table sa pravom na 2 rezerve.

Odigraće se 9 ili 7 kola po Švajcarskom sistemu u zavisnosti od broja ekipa po FIDE pravilima za ubrzani šah. Tempo igre je 15 minuta po igraču za celu partiju. Konačan plasman se odre|uje na osnovu ukupno osvojenih MEČ BODOVA.

U slučaju deobe mesta nagrade se ne dele već odlučuju dodatni kriterijumi (veći broj poena, međusobni rezultat itd.).

Upisnina za takmičenje iznosi 1.000,00 dinara po ekipi i uplaćuje se u gotovom prilikom dolaska.

Nagradni fond iznosi 61.000,00 dinara i raspore|en je na 5 (pet) nagrada i to: 20.000,00; 15.000,00; 10.000,00; 7.000,00; 5.000,00; kao i 4.000,00 dinara specijalna nagrada najboqe plasiranom nenagrađenom klubu – ranga Vojvođanskih liga (grupe Srem, Banat i Bačka) i nižih liga. Pobednička ekipa dobija pehar Šahovskog saveza Vojvodine.

Svaka ekipa je obavezna da ponese dva ispravna šahovska časovnika i dve pregledne šahovske garniture.

Prijavljivanje ekipa i predaja osnovnih sastava vrši se u turnirskoj sali (SPPŠ Stevan Petrović Brile) u subotu 27. oktobra 2018. godine najkasnije do 10.00 časova. Prvo kolo se igra od 10,30 časova.

Podela nagrada odmah po završetku takmičenja.

Prijave se mogu izvršiti i ranije na telefon 069/4765350 (Dragan Tešić).

Sve što nije rečeno u ovom Raspisu rešavaće se u skladu sa važećim Pravilima igre FIDE i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 

Novi Sad, 11. oktobar 2018.

Generalni sekretar ŠSV Danko Bokan