Anketa za klubove III i IV ranga

 

Šahovski savez Vojvodine

21000 Нови Сад, Масарикова 25/II

Текући рачун: 340-1945-12, ПИБ: 101631739;

Матични број: 08088152; Шифра делатности: 92622

Телефон: 021/ 420-378, Факс: 021/ 572-238

E-mail: vojvodinachess@sbb.rs , web: www.vojvodinachess.net

Nova e-mail adresa [SV: sahsavezvojvodine@mts.rs

 

Нови Сад, 05.02.2018.

А Н К Е Т А

 

На основу акција које ШСВ жели да предузме по питању унапређења шаха у Војводини са акцентом на дечији и омладински шах, а поштујући и писмене и усмене захтеве клубова, овим путем желимо да вас анкетирамо и сазнамо ваше мишљење.

У питању је досадашње обавезно играње омладинца или омладинке или жене у сениорској екипи у лигама трећег и четвртог ранга. Постоје мишљења да омладинци сада имају довољно такмичења у свом рангу. Супротно је мишљење да омладинац или омладинка или жена треба да буду обавезни члан екипе.

Из ових разлога молимо вас да нам одговорите писмено или мејлом на следеће питање:

 

ДА ЛИ СТЕ ЗА ТО ДА ОСТАНЕ ОБАВЕЗА ИГРАЊА ОМЛАДИНЦА ИЛИ ОМЛАДИНКЕ ИЛИ ЖЕНЕ У СЕНИОРСКОЈ ЕКИПИ У ЛИГАМА 3 И 4 РАНГА? Заокружити број испред питања за које се одлучите.

 

1.

СЛАЖЕМО СЕ ДА ОСТАНЕ ОБАВЕЗА ДА У СЕНИОРСКОЈ ЕКИПИ 3. И 4. РАНГА МОРА ИГРАТИ ОМЛАДИНАЦ, ОМЛАДИНКА ИЛИ ЖЕНА.

 

2.

НЕ СЛАЖЕМО СЕ ДА ОСТАНЕ ОБАВЕЗА ДА У СЕНИОРСКОЈ ЕКИПИ 3. И 4. РАНГА МОРА ИГРАТИ ОМЛАДИНАЦ, ОМЛАДИНКА ИЛИ ЖЕНА.

 

Коментар:

 

Анкетиран шаховски клуб:_______________________________________________

 

Место:_____________________________________

 

Потпис одговорног лица:______________________