Predlog propozicija juniorske lige Vojvodine

Ovo je radni materijal propozicija juniorske lige Vojvodine

Svoje primedbe i predloge možete poslati u ŠSV ili na telefone Saveza

ŠAHOVSKI  SAVEZ  Vojvodine

Novi Sad, Masarikova 25

Telefon/faks: 021 572 238

Tekući račun: 340-1945-12

www.vojvodinachess.net    

P R O P O Z I C I J E

JUNIORSKE  LIGE

ZA 2017. GODINU-

 

    Juniorska liga počinje u subotu dana          2017 i traje do        2017. Učestvuje Xyyyy klubova i to:

 

 • Šk Bubamara Novi Sad adresa N Sad  ……. odgovorna osoba  Tasković  Miodrag telefon broj
 • ŠK Čenejac Čenej odgovorna osoba Ognjen Verić telefon
 • i tako dalje i dalje

 

    Uz naziv kluba data je adresa kluba i osoba za kontakt.

Liga se igra ekipno po pravilima igre FIDE po  švajcarskom sistemu u 9 kola uz parovanje kompjuterom po programu swiss manager. Ukoliko se prijavi manje od 12 ekipa igraće se bergerov sistem svako sa svakim. Vreme za razmišljanje je 60 minuta za partiju uz dodatak od 30 sekundi bonus za svaki potez počev od prvog po igraču. Igra se digitalnim satovima. Pravo igranja imaju isključivo ekipe šahovskih klubova koji su registrovani kod ŠSV i neka njihova ekipa već nastupa u nekoj seniorskoj ili ženskoj  ligi

Mečevi se igraju u više mesta i to tako što se igra dva kola jednog dana u istoj sali i  u mestu koje će se predvideti ovim propozicijama a sledeća kola po dva uvek se igraju u drugom mestu koja će biti poznata na početku ove lige a takođe i termini igranja. Učesnici sami snose svoje troškove učestvovanja

    Organizator takmičenja je ŠS Vojvodine, a tehničku organizaciju sprovodi kancelarija Šahovskog Saveza Vojvodine i voditelj Tomislav Navratil . Pobednik Lige stiče zvanje prvaka Vojvodine. Liga se ne rejtinguje.

    Ekipe čine četiri takmičara i to 3 dečaka i devojčica starosti do najviše 18 godina- imaju pravo nastupa ako su rođeni 1999 godine i mlađi. Umesto devojčice ako je klub nema moguće je da igra i dečak sa godinom rođenja 2009 i mlađi. Sastavi ekipa  moraju biti da na prve tri table igraju dečaci prema redosledu koji odredi kapiten na licu mesta a na zadnjoj devojčica ili dečak koji igra umesto nje. Za svako kolo moguće je sastaviti drugačiji sastav ekipe bez posebnog prijavljivanja sudiji. Svi igrači moraju biti registrovani kod ŠS Vojvodine, što se dokazuje takmičarskim kartama overenim za 2017g. Registracija igrača za ovu ligu se vrši najkasnije dva dana pre početka lige a igrači koji su već registrovani za ligu odraslih moraju imati prilikom predaje sastava svoju postojeću knjižicu.

Za vreme trajanja takmičenja nije predviđen prelazak igrača iz kluba u klub  a takođe ni angažovanje i registracija novih igrača. Ovo znači da igraju samo igrači prijavljeni pre početka takmičenja na posebnom spisku.

Pred svaki meč kapiteni predaju sudiji pismeno sastav ekipe i takmičarske karte .U slučaju da ekipa nema takmičarske karte ne može početi meč ili partiju za koju nema takmičarsku kartu, a dužna je da ih podnese na uvid najkasnije jedan sat od početka meča, u protivnom gubi meč bez igre,ili partije igrača kojima karte nedostaju.

    Ekipa može početi meč ukoliko je prisutno najmanje dva  igrača. U slučaju da se ekipa ne pojavi na meču, ili nema najmanje polovinu igrača, u roku od jednog sata od zakazanog početka meča, GUBI MEČ BEZ IGRE! Ukoliko neka ekipa istupi iz takmičenja, a odigrala je manje od polovine mečeva,isključuje se iz daljeg takmičenja, a njeni dotadašnji rezultati se brišu. Ukoliko je odigrano polovina ili više mečeva, tada preostale mečeve gube službenim  rezultatom prema Pravilniku ŠS Vojvodine. Ekipa koja neopravdano istupi biće kažnjena prema Pravilniku ŠS Vojvodine.  

Mečevi se igraju prema parovima koje sastavi kompjuter

Domaćin ima bele figure na neparnim tablama i dužan je da obezbedi sve potrebne rekvizite i satove za ceo meč, a svi klubovi sami snose sve svoje troškove. Sudiju plaća ŠSV od sredstava naplaćene kotizacije.  ČLAN 10.2 PRAVILA IGRE FIDE SE NE PRIMENJUJE

Ukoliko igrač na početku meča sedne za pogrešnu tablu-tablu na kojoj nije prijavljen u sastavu ekipe i povuče potez i pritisne sat- započne sa igrom, on će biti odmah kontumaciran i gubi svoju partiju koju je trebao igrati na tabli prema sastavu ekipe. Partija koju je počeo na pogrešnoj tabli se poništava i smatra neigranom i na njoj se normalno igra partija koja je trebala.

Posedovanje mobilnog telefona u sali za igru nije dozvoljeno makar i nije uključen i ono se kažnjava gubitkom partije. Pre početka meča igrači koji imaju mobilni telefon kod sebe daće ga sudiji ili svom kapitenu na čuvanje a u protivnom rizikuju gubitak partije. Sudija ili kapiten će do kraja meča čuvati primljene mobilne telefone. Nije predviđeno da sudija pretresa bilo koga za vreme meča ali mora reagovati ako uoči prekršaj.

    Sudije delegira voditelj lige                          .

    Pomeranje termina mečeva nije dozvoljeno- sve ekipe počinju igru u isto vreme.

    Sve eventualne primedbe kao i najavu žalbe, kapiteni su dužni da unesu u zapisnik meča. Žalba na odluku sudije podnosi se u pismenoj formi glavnom sudiji najkasnije 10 minuta posle meča, uz uplatu takse od 1.000 dinara.

U slučaju pozitivnog rešenja žalbe taksa se vraća,a u suprotnom ostaje Savezu.

    Konačni plasman takmičenja određuje se na osnovu  većeg broja osvojenih meč bodova (pobeda 3, nerešeno 1 i poraz bez bodova). U slučaju da dve ili  više ekipa imaju isti broj bodova, odlučuje veći broj poena, zatim bolji međusobni rezultat,bolji uspeh prema Buholcu-(zbir svih poena protivničkih ekipa). Ukoliko je sve isto odlučuje meč, ili mečevi, ekipa koje dele kritično mesto. Kašnjenje igrača na partiju se toleriše do najkasnije 15 minuta s tim što se vreme kašnjenja obračunava igraču koji kasni kao vreme koje je razmišljao za potez

    Sve što nije obuhvaćeno ovim raspisom rešavaće se u skladu sa važećim pravilima šahovske igra i pravilnicima ŠS Srbije i ŠS Vojvodine.  Posebno ističemo zabranu korišćenja mobilnih telefona u turnirskoj sali, što će sudije OBAVEZNO sankcionisati predviđenim kaznama.

    Svi  podaci u vezi Lige (rezultati mečeva, pojedinačni rezultati i stanje na tabeli) biće redovno objavljivani na internet sajtu saveza www.vojvodinachess.net  i  na sajtu  Milana Miladinova.  Adresa je: www.chessnovisad.in.rs   

    KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA OVOM TAKMIČENJU IZNOSI  3.000 DINARA. KOTIZACIJU UPLATITI U GOTOVU ILI VIRMANOM NA GORE NAVEDENI RAČUN SAVEZA DO  ?? novembra  2017 ! Ekipa koja ne uplati kotizaciju ne može početi igru u prvom kolu.

 Internet E mail za kontaktiranje sa savezom je vojvodinachess@sbb.rs  

 R  A  S  P  O  R  E  D     I G R A NJ A

                                   U Novom  Sadu u sali  xyxyxyx

 1. KOLO, datum          u 10 sati     
 2. kolo, datum u  13 sati         

 

                                   U mestu  ???????

 

 1. kolo, u 10. sati          
 2. kolo, u 13 sati

 

 1. kolo, u 10 sati

6 kolo                 u 13 čas      

 

 1. kolo, u 10 sati
 2. kolo, u 13 sati  

 

 1. kolo u 10 sati    

 

Novi Sad,      25 septembar 2017.        ŠAHOVSKI  SAVEZ  VOJVODINE