0Raspis za druge lige 2018

 

KLUBOVIMA

 DRUGE LIGE SRBIJE – GRUPA VOJVODINA

ZA 2018. GODINU

 

 

PREDMET: Prijava za učešće u Ligi 2018. godine

 

Druga lige Srbije – grupa Vojvodina za 2018. održaće se u periodu od 09-16. novembra 2018. godine. Klubovi koji su stekli pravo učešća u Drugoj ligi Srbije – grupa Vojvodina dužni su da uplate kotizaciju za takmičenje u iznosu od 7.000,00 dinara, a za stranog igrača 15.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun Šahovskog saveza Vojvodine broj: 340-1945-12.

Prijavu i uplatu kotizacija treba dostaviti najkasnije do 20. oktobra 2018. godine.

Klubovi koji ne izmire sve svoje finansijske obaveze iz ranijeg perioda prema Savezu neće moći učestvovati na takmičenju Druge lige Srbije – grupa Vojvodina za 2018. godinu.

 

 

R A S P I S

 DRUGE LIGE SRBIJE – GRUPA VOJVODINA ZA 2018. GODINU

 

Druga liga Srbije – grupa Vojvodina za 2018. godinu održaće se u Novom Sadu u HOTELU “FONTANA”, ulica Nikole Pašića 27, u organizaciji ŠSV, od 09. do 16. novembra 2018. godine.

Takmičenje se održava po Bergerovom sistemu, jednokružno, i igra se na 6 tabli. Osnovni sastav se daje po slobodnom izboru bez obzira na rejting i kategoriju, a svaka ekipa može imati najviše 4 rezerve.

Igra se na digitalnim satovima. Tempo igre je 90 minuta po igraču sa dodatkom od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Liga će biti REJTINGOVANA.

Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Za pobedu u meču ekipa dobija 3 boda; za nerešen rezultat 1 bod; za izgubljeni meč 0 bodova. U slučaju da 2 (dve) ili više ekipa imaju isti broj meč bodova odlučuje veći broj ukupno osvojenih poena, pa zatim bolji međusobni rezultat ekipa koje dele mesto, potom bolji uspeh po Soneborn – Bergeru (primenjen na meč bodove), a ako je sve isto odlučuje naknadni meč, odnosno mečevi ekipa koje dele kritično mesto.

Prvoplasirana ekipa stiče pravo igranja u Prvoj ligi Srbije za 2019. godinu.

Smeštaj učesnika je u Novom Sadu u HOSTELU “S”, ulica Kisačka br. 6 (udaljenost oko 250 metara od hotela “FONTANA”). Cena jednodnevnog pansiona po osobi u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi iznosi 2.300,00 dinara. Po osobi se uplaćuje 7 (sedam) pansiona (16.100,00 dinara). Jednokrevetne sobe mogu se koristiti u dogovoru sa koordinatorom takmičenja, a cena jednodnevnog pansiona po osobi iznosi 3.000,00 dinara. Obzirom da je broj soba ograničen mole se klubovi da što pre izvrše rezervacije smeštaja kod koordinatora takmičenja Petra Miličevića na brojeve tel. 021/572-238 ili 062/804-7001. Uplate pansionskih troškova se vrše na `iro račun ŠSV broj: 340–1945–12, najkasnije do 08. novembra ove godine ili u gotovom pre početka takmičenja. Pansion počinje večerom 09.11. a završava se ručkom 16.11.2018. godine. Ekipe koje ne koriste usluge oficijalnog smeštaja iz ovog raspisa sa najmanje 4 osobe dnevno, plaćaju u korist ŠSV 20.000,00 din.

Sastanak kapitena, predaja osnovnih sastava i potrebne dokumentacije obaviće se 09. 11. 2018. godine u sali za igru u HOTELU “FONTANA” u 15,00 časova.

 

 

 

R A S P I S 

 1. OTVORENOG EKIPNOG PRVENSTVA VOJVODINE U ŠAHU ZA @ENE,

ZA 2018. GODINU

 

 1. otvoreno ekipno prvenstvo Vojvodine u šahu za `ene odr`aće se u Novom Sadu u HOTELU “FONTANA”, ulica Nikole Pašića 27, u organizaciji ŠSV, od 17. do 20. novembra 2018. godine.

Pravo učešća imaju svi registrovani klubovi sa teritorije Vojvodine.

Takmičenje se održava po Švajcarskom sistemu, u 5 (pet) kola. Ekipe nastupaju na 3 (tri) table sa pravom na 2 (dve) rezerve. Igra se na digitalnim satovima. Tempo igre je 90 minuta po igraču sa dodatkom od 30 sekundi za svaki odigrani potez. Liga će biti REJTINGOVANA. Konačan plasman se određuje na osnovu zbira ukupno osvojenih MEČ BODOVA. Za pobedu u meču ekipa dobija 3 boda; za nerešen rezultat 1 bod; za izgubljeni meč 0 bodova. Prvoplasirana ekipa stiče pravo igranja u Prvoj šahovskoj ligi SRBIJE za žene za 2019. godinu.

Na osnovu Pravilnika o takmičenjima Šahovskog saveza Vojvodine OBAVEZNO MORAJU DA UČESTVUJU EKIPE KLUBOVA PRVE ŠAHOVSKE MUŠKE LIGE SRBIJE KAO I EKIPE KLUBOVA Druge lige Srbije – Vojvodina za 2018. GODINU. Ne moraju da učestvuju ekipe klubova čije se ekipe takmiče u Prvoj ligi Srbije za žene.

Klubovi koji su obavezni da pošalju svoju ekipu na ekipno prvenstvo Vojvodine u šahu za žene, ukoliko to ne učine na osnovu Odluke IO ŠSV uplaćuju taksu od 20.000,00 dinara na račun ŠSV, najkasnije 15 dana po završetku takmičenja.

Smeštaj učesnika je u Novom Sadu u HOSTELU “S”, ulica Kisačka br. 6 (udaljenost oko 250 metara od hotela “FONTANA”). Cena jednodnevnog pansiona po osobi u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi iznosi 2.300,00 dinara. Po osobi se uplaćuje 3 (tri) pansiona (6.900,00 dinara). Jednokrevetne sobe mogu se koristiti u dogovoru sa koordinatorom takmičenja, a cena jednodnevnog pansiona po osobi iznosi 3.000,00 dinara. Uplate pansionskih troškova se vrše na `iro račun ŠSV broj: 340–1945–12, najkasnije do 16. novembra ove godine ili u gotovom pre početka takmičenja. Pansion počinje večerom 17. 11. a završava se ručkom 20. 11. 2018. godine. Sve informacije kao i rezervacije smeštaja mo`ete dobiti kod koordinatora takmičenja Petra Miličevića na brojeve tel. 021/572-238 ili 062/804-7001. Ekipe koje ne koriste usluge hotelskog smeštaja iz ovog raspisa sa najmanje 2 osobe dnevno, plaćaju u korist ŠSV 10.000,00 dinara.

Sastanak kapitena, predaja osnovnih sastava i potrebne dokumentacije obaviće se 17. novembra 2018. godine u HOTELU “FONTANA”, u 15,00 časova.

 

 

RASPORED IGRANJA – MUŠKARCI:

 

 1. 11. 2018. Tehnička konferencija od 15,00 časova,

Svečano otvaranje       od   16,15 časova,

 1. kolo od 16,30 časova
 2. 11. 2018. 2. kolo  od 16,30 časova
 3. 11. 2018. 3. kolo  od 09,45 časova
 4. 11. 2018. 4. kolo  od 16,30 časova
 5. 11. 2018. 5. kolo  od 16,30 časova
 6. 11. 2018. 6. kolo  od 09,45 časova
 7. 11. 2018. 7. kolo  od 16,30 časova
 8. 11. 2018. 8. kolo  od 16,30 časova
 9. 11. 2018.        9. kolo  od 09,45 časova
 10. 11. 2018.       10. kolo  od     16,30 časova
 11. 11. 2018.       11. kolo  od     15,00 časova

Svečano zatvaranje odmah posle 11. kola

 

 

RASPORED IGRANJA – ŽENE:

 

 1. 11. 2018. Tehnička konferencija od 15,00 časova,

Svečano otvaranje    od  16,15 časova,

 1.             kolo  od 16,30 časova
 2. 11. 2018. 2. kolo  od 09,45 časova
 3. 11. 2018. 3. kolo  od 16,30 časova
 4. 11. 2018.    4. kolo  od 16,30 časova
 5. 11. 2018. 5. kolo  od 15,00 časova

Svečano zatvaranje odmah posle 5. kola

 

 

Promene sastava za sva kola predaju se sudiji u turnirskoj sali najkasnije 15 minuta pre početka dotičnog kola.

 

Sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama rešavaće se u skladu sa važećim FIDE pravilima šahovske igre i Pravilnicima ŠS Vojvodine.

 

 

Sve potrebne rekvizite za igru obezbeđuje organizator – ŠS Vojvodine.

 

 

 

U Novom Sadu, 08. 10. 2018.           Generalni sekretar ŠSV

Danko Bokan