Slike razne

Seminar Aradac 2019
Seminar Aradac 2019
Seminar 2019 Aradac

ŠSV

Veternik-Bubamara
Seminar za sudije Sombor 2010
IA sudija i Karpov