Sudije seminari

.

U toku je rad na spremanju 2 kandidata za savlađivanje programa swiss manager. Ukoliko neko želi da se prijavi može se prijaviti u ŠSV o21 572238

.

NOVE SUDIJE SA POLOŽENIM ISPITOM ZA RAD SA PROGRAMOM ZA PAROVANJE SWISS MANAGER  Novi Sad 13 8 2019  i 20 8 2019

Milanko Ćirović Bačka Palanka

Rolić Gojko Kovin

Kostić Stefan   Vršac

Babić Aleksandar

Rogač Srđan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOVE SUDIJE SA SEMINARA NOVI SAD 2019

Spisak novih sudija na seminaru za šahovske sudije Novi Sad 20 7 2019

Stekao  zvanje nacionalni sudija

 • Kostić Stefan Vršac

Stekao zvanje  regionalnog sudije

1-Rolić Gojko    Kovin

 1. Ćirović Milanko Bačka Palanka
 2. Šijan Dimitrije Novi Bečej
 3. Kočiš Gabor Bajša
 4. Babić Aleksandar Vrbas

 6 Golić Ognjen Bačka Palanka

 7  Rogač Srđan  Novi Sad

8  Višekruna Nemanja Bačka Palanka

Nove opštinske sudije

 • Rolić Vlajko Kovin
 • Živković Sava Kovin  
 • Djordjević Darko Kovin
 • Đondović Boris Kovin 
 • Pastor Šandor Stara Moravica 
 • Lerinc Renata Gornji Breg – Senta
 • Stašević Milenko Zrenjanin
 • Popov Srđan Novo Miloševo 
 • Svilokos Igor Titel
 • Zolotić Petar Šajkaš
 • Halas Emil Novi Bečej

Kandidati koji treba da dođu na polaganje iduće nedelje : Rogač Srdjan i Višekruna Nemanja  za regionalnog sudiju i Holobica Laszlo Stara Moravica za opštinskog sudiju.   

Voditelj seminara je Milan Miladinov IA a predavači su bili  Milan Miladinov IA i Darko Ukropina IA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Materijali za polaganje seminara za sudije

Pravila igre počev od 1 1 2018  ovdeПРАВИЛА ШАХА ФИДЕ важећа од 01.01.2018.г.(2)

Teme i pitanja za sudijski ispit           digitalni sat podešavanje Digitalni sat podešavanje2019                     Novi pravilnik o kategorizaciji Novi Prav_oKategorizacijizvod Turnirski sistemi    Turnirski-sistemi-KORIGOVAN-O2019..-1   Turnirski sistemi – KORIGOVANO2   pravilnik o ekip takmičenjima: pravilnikekiptakmicenjakonacsamoovaj      prednost pri podeli mesta  kriterijumi pri podeli mesta    Propisi Fide o rejtingu 1. jul 2017_

pravilnik o sudijama pravilnikosudijama2018

    

Spisak polaznika na seminaru za šahovske sudije Novi Sad 13 7 2019

Kandidati zasticanje zvanja nacionalni sudija

Ime prezime                         Adresa                 tel     mejl

 • Kostić Stefan Vršac
 • Miljković Vukašin  Bačka Topola

Kandidati za regionalnog sudiju

1-Rolić Gojko    Kovin

 1. Rogač Srđan Novi Sad
 2. Ćirović Milanko Bačka Palanka
 3. Šijan Dimitrije Novi Bečej
 4. Kočiš Gabor Bajša
 5. Babić Aleksandar Vrbas
 6. Faćol Ištvan Subotica
 7. Gabrić Goran Subotica

Kandidati za opštinskog sudiju

 • Rolić Vlajko Kovin
 • Živković Sava Kovin  
 • Djordjević Darko Kovin
 • Đondović Boris Kovin 
 • Pastor Šandor Stara Moravica 
 • Holobica Laszlo Stara Moravica
 • Stašević Milenko Zrenjanin
 • Popov Srđan Novo Miloševo 
 • Svilokos Igor Titel
 • Zolotić Petar Šajkaš
 • Halas Emil Novi Bečej

Kandidati koji nisu prisustvovali predavanjima ali će polagati su Lerinc Renata za opšt sudiju i Golić  Ognjen i Nemanja Višekruna za regionalnog sudiju.      

Ispit je zakazan za subotu 20 7 2019 u 9,30 čas. Kandidati koji su sprečeni da pristupe polaganju u subotu 20 jula mogu polagati nekog drugog dana u dogovoru sa voditeljem seminara Milanom Miladinovim .

Voditelj seminara i predavač je Milan Miladinov IA a predavač je i Darko Ukropina IA.                                                  

                                        

x

ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

21000 NOVI SAD  Masarikova 25

Tekući račun 340-1945-12  telefon 021  572 238

Novi Sad  11 06 2019

                                                PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REGIONALNOG i NACIONALNOG SUDIJE u organizaciji ŠSV i saradnji sa ŠSNovog Sada koji će se održati u Novom Sadu u sali NŠK ulica Nikole Pašića 26 dana  13 7 2019 – subota predavanja i 20 7 2019 subota ispit u 9,30 časova

             Teme koje se obrađuju na seminaru su:

1.FIDE pravila igre                                                          

2.Turnirski sistemi                                                           

 1. Pravilnik o kategorizaciji igrača
 2. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja
 3. Pravilnik o registraciji ŠSV                                
 4. Pravilnik o šahovskim sudijama

7.Osnovi parovanja kompjuterom

 1. Upotreba digitalnih šahovskih satova i konsultacije
 2. Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE

 10.FIDE rejting pravila                                                     

 11.Osnovi parovanja kompjuterom 

-Teme 9,10,11  su obavezne samo za kandidate za  regionalne i nacionalne sudije

Kandidati za opštinske sudije polažu samo opšte testove

Kandidati za regionalne i nacionalne sudije polažu prvo opšte testove pa onda pismeni zadatak.

Sudije učesnici  seminara za sudije  mogu ako žele da se prijave da u posebnom terminu pohađaju kurs i da polažu ispit iz poznavanja programa za parovanje swiss manager

Kandidat koji ne položi prve (opšte) testove ne može nastaviti sa polaganjem i smatra se da je pao na ispitu    Kotizacija za učešće na seminaru je 2.500,00 dinara za kandidate za opštinskog sudiju a za kandidate za regionalne sudije je 3.000 dinara a za kandidate za nacionalnog sudiju je 3.500 din.

Pravo učešća za zvanje opštinskog sudije imaju svi prijavljeni  punoletni kandidati članovi šahovske organizacije a za zvanje regionalnog i nacionalnog sudije kandidati moraju imati jednu godinu dotadašnjeg sudijskog staža i da su sudili mečeve u ligama Vojvodine ili pojedinačne turnire opštinskog ili regionalnog ranga.

Polaznici će dobiti štampani materijal  za pripremanje ispita. Kotizacija se može uplatiti u gotovom na početku seminara ili preko računa na žiro račun ŠSVojvodine sa naznakom za seminar.

Predviđeno je da se predavanja održe u subotu  13 jula 2019 sa početkom u 9,30 čas i deo u nedelju   14 jula 2019 u 9,30 čas na istom mestu . Ispit je 20 7 2019 u 9,30 na istom mestu. Kandidati nisu obavezni da prisustvuju predavanjima, jedino se svi moraju na vreme prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Predavanje će se održati u sali NŠK. Seminar vodi Milan Miladinov medjunarodni sudija a predavači su i Darko Ukropina međunarodni sudija i Petar Miličević NA sudija. Prijave se primaju na tel  Šahovskog Saveza Vojvodine 021 572 238  ili na tel zaduženog lica Petra Miličevića 062 804 7001  i na e mail   sahovskisavezvojvodinens@gmail.com    ili  nslord@hotmail.com

Materijali za učenje i ispitna pitanja mogu se skinuti i sa interneta na sajtu   http://chessnovisad.in.rs/sudije-seminari/   Da bi se na vreme znao broj učesnika potrebno je da se zainteresovani prijave do 05 07 2019. Za bliža obaveštenja možete pozvati na telefon 063 120 0145 Milan Miladinov

                                                                     Komesar za sudjenje ŠSV

                                                               Milan Miladinov medjunarodni sudija

.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

SPISAK NOVIH SUDIJA SA SEMINARA U NOVOM SADU 14 JULI 2018

 

Nove nacionalne sudije

1 Nenadović Darko                 Novi Sad

2Remecki Siniša                      Novi Sad

3 Stojadinov  Svetlana            Novi Sad

4 Đačanin Goran                     Beočin

 

Novi Regionalni sudija

1Samolovac Mirjana              Čurug

 

Nove opštinske sudije

1Rogač Srđan                          Novi Sad

2 Kozić Mirko                         Zrenjanin

Seminar vodili Milan Miladinov IA i Darko Ukropina IA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

21000 NOVI SAD  Masarikova 25

Tekući račun 340-1945-12 

telefon 021  572 238

Novi Sad  11 06 2018

 

                                               PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REGIONALNOG i NACIONALNOG SUDIJE

u organizaciji ŠSV i saradnji sa ŠSNovog Sada koji će se održati u Novom Sadu u sali NŠK

ulica Nikole Pašića 26 dana  30 6 2018 – subota i 1 7 2018 nedelja sa početkom u 9,30 časova

             Teme koje se obrađuju na seminaru su:                                                              

1.FIDE pravila igre                                                          

2.Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE                

3.FIDE rejting pravila                                                     

4.Turnirski sistemi                                                           

 1. Pravilnik o kategorizaciji igrača
 2. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja
 3. Pravilnik o registraciji ŠSV                                
 4. Pravilnik o šahovskim sudijama

9.Osnovi parovanja kompjuterom                                                                                               

 1. Upotreba digitalnih šahovskih satova i konsultacije

-Teme 2 , 3 ,9  su obavezne samo za kandidate za  regionalne i nacionalne sudije

Kandidati za opštinske sudije polažu samo opšte testove

Kandidati za regionalne i nacionalne sudije polažu prvo testove pa onda pismeni zadatak sa testom .

Kandidati za nacionalne sudije pored testova i pismenog zadatka mogu ako žele u posebnom

terminu da polažu ispit iz poznavanja programa za parovanje swiss manager

Kandidat koji ne položi prve (opšte) testove ne može nastaviti sa polaganjem i smatra se

da je pao na ispitu    Kotizacija za učešće na seminaru je 2.500,00 dinara za kandidate za

opštinskog sudiju a za kandidate za regionalne sudije je 3.000 dinara a za kandidate za

nacionalnog sudiju je 3.500 din.

Pravo učešća za zvanje opštinskog sudije imaju svi prijavljeni  punoletni kandidati

članovi šahovske organizacije a za zvanje regionalnog i nacionalnog sudije kandidati

moraju imati jednu godinu dotadašnjeg sudijskog staža i da su sudili najmanje

4 meča u ligama Vojvodine ili pojedinačne turnire opštinskog ili regionalnog ranga.

Polaznici će dobiti štampani materijal  za pripremanje ispita. Kotizacija se može

uplatiti u gotovom na početku seminara ili preko računa na žiro

račun ŠSVojvodine sa naznakom za seminar.

Predviđeno je da se predavanja održe u subotu  30 juna 2018 sa početkom u 9,30 čas

i deo u nedelju 1 jula u 9,30 čas a ispit u subotu 14 jula 2018 u 9,30 čas na istom mestu .

Kandidati nisu obavezni da prisustvuju predavanjima, jedino se svi moraju na vreme

prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Predavanje će se održati u sali NŠK. Seminar vodi Milan Miladinov medjunarodni sudija

a predavači su i Darko Ukropina međunarodni sudija i Petar Miličević NA sudija.

Prijave se primaju na tel  Šahovskog Saveza Vojvodine 021 572 238  ili na tel zaduženog

lica Petra Miličevića 062 804 7001  i na e mail  sahsavezvojvodine@mts.rs  

ili  sahovskisavezvojvodinens@gmail.com       

Materijali za učenje i ispitna pitanja mogu se skinuti i sa interneta na

sajtu   http://chessnovisad.in.rs/sudije-seminari/   Da bi se na vreme znao broj učesnika

potrebno je da se zainteresovani prijave do 28 06 2018.

Za bliža obaveštenja možete pozvati na telefon 063 120 0145 Milan Miladinov

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Komesar za sudjenje ŠSV

                                                                                                 Milan Miladinov medjunarodni sudija

Materijali za pripremanje seminara za šahovske sudije

Pravila šaha od 1 1 2018   Pravila šaha FIDE sa ispravkama 01 01 2018

Pravila-saha-FIDE-2017-v2.04

kup_sistem

pravilnikekiptakmicenjakonacsamoovaj

PravilnikoregistSrbijakonacan2016

pravilnikosudijama

progres kriterijumi pri podeli mesta

seveninski_sistem

Turnirski sistemi – KORIGOVANO

Prav_oKategrorizacijizvod