Sudije seminari

 

SPISAK NOVIH SUDIJA SA SEMINARA U NOVOM SADU 14 JULI 2018

 

Nove nacionalne sudije

1 Nenadović Darko                 Novi Sad

2Remecki Siniša                      Novi Sad

3 Stojadinov  Svetlana            Novi Sad

4 Đačanin Goran                     Beočin

 

Novi Regionalni sudija

1Samolovac Mirjana              Čurug

 

Nove opštinske sudije

1Rogač Srđan                          Novi Sad

2 Kozić Mirko                         Zrenjanin

Seminar vodili Milan Miladinov IA i Darko Ukropina IA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŠAHOVSKI SAVEZ VOJVODINE

21000 NOVI SAD  Masarikova 25

Tekući račun 340-1945-12 

telefon 021  572 238

Novi Sad  11 06 2018

 

                                               PLAN I PROGRAM SEMINARA

ZA STICANJE ZVANJA OPŠTINSKOG I REGIONALNOG i NACIONALNOG SUDIJE

u organizaciji ŠSV i saradnji sa ŠSNovog Sada koji će se održati u Novom Sadu u sali NŠK

ulica Nikole Pašića 26 dana  30 6 2018 – subota i 1 7 2018 nedelja sa početkom u 9,30 časova

             Teme koje se obrađuju na seminaru su:                                                              

1.FIDE pravila igre                                                          

2.Pravilnik o međunarodnim titulama FIDE                

3.FIDE rejting pravila                                                     

4.Turnirski sistemi                                                           

  1. Pravilnik o kategorizaciji igrača
  2. Opšti pravilnik ekipnih takmičenja
  3. Pravilnik o registraciji ŠSV                                
  4. Pravilnik o šahovskim sudijama

9.Osnovi parovanja kompjuterom                                                                                               

  1. Upotreba digitalnih šahovskih satova i konsultacije

-Teme 2 , 3 ,9  su obavezne samo za kandidate za  regionalne i nacionalne sudije

Kandidati za opštinske sudije polažu samo opšte testove

Kandidati za regionalne i nacionalne sudije polažu prvo testove pa onda pismeni zadatak sa testom .

Kandidati za nacionalne sudije pored testova i pismenog zadatka mogu ako žele u posebnom

terminu da polažu ispit iz poznavanja programa za parovanje swiss manager

Kandidat koji ne položi prve (opšte) testove ne može nastaviti sa polaganjem i smatra se

da je pao na ispitu    Kotizacija za učešće na seminaru je 2.500,00 dinara za kandidate za

opštinskog sudiju a za kandidate za regionalne sudije je 3.000 dinara a za kandidate za

nacionalnog sudiju je 3.500 din.

Pravo učešća za zvanje opštinskog sudije imaju svi prijavljeni  punoletni kandidati

članovi šahovske organizacije a za zvanje regionalnog i nacionalnog sudije kandidati

moraju imati jednu godinu dotadašnjeg sudijskog staža i da su sudili najmanje

4 meča u ligama Vojvodine ili pojedinačne turnire opštinskog ili regionalnog ranga.

Polaznici će dobiti štampani materijal  za pripremanje ispita. Kotizacija se može

uplatiti u gotovom na početku seminara ili preko računa na žiro

račun ŠSVojvodine sa naznakom za seminar.

Predviđeno je da se predavanja održe u subotu  30 juna 2018 sa početkom u 9,30 čas

i deo u nedelju 1 jula u 9,30 čas a ispit u subotu 14 jula 2018 u 9,30 čas na istom mestu .

Kandidati nisu obavezni da prisustvuju predavanjima, jedino se svi moraju na vreme

prijaviti i uplatiti kotizaciju.

Predavanje će se održati u sali NŠK. Seminar vodi Milan Miladinov medjunarodni sudija

a predavači su i Darko Ukropina međunarodni sudija i Petar Miličević NA sudija.

Prijave se primaju na tel  Šahovskog Saveza Vojvodine 021 572 238  ili na tel zaduženog

lica Petra Miličevića 062 804 7001  i na e mail  sahsavezvojvodine@mts.rs  

ili  sahovskisavezvojvodinens@gmail.com       

Materijali za učenje i ispitna pitanja mogu se skinuti i sa interneta na

sajtu   http://chessnovisad.in.rs/sudije-seminari/   Da bi se na vreme znao broj učesnika

potrebno je da se zainteresovani prijave do 28 06 2018.

Za bliža obaveštenja možete pozvati na telefon 063 120 0145 Milan Miladinov

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Komesar za sudjenje ŠSV

                                                                                                 Milan Miladinov medjunarodni sudija

Materijali za pripremanje seminara za šahovske sudije

 

Pravila šaha od 1 1 2018   Pravila šaha FIDE sa ispravkama 01 01 2018

Pravila-saha-FIDE-2017-v2.04

kup_sistem

pravilnikekiptakmicenjakonacsamoovaj

PravilnikoregistSrbijakonacan2016

pravilnikosudijama

progres kriterijumi pri podeli mesta

seveninski_sistem

Turnirski sistemi – KORIGOVANO

Prav_oKategrorizacijizvod